Anna Walaszek

Anna Walaszek

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Stare Miasto
Opis:

ur. w 1969 roku, nauczycielka w Gimnazjum nr 19 w Lublinie, nauczycielka języka polskiego;

Działania:

- prowadzi szkolną gazetkę „Gimpress”,

- uczestniczy z uczniami w projekcie edukacyjnym CEO „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- w zeszłym roku szkolnym uczniowie pod kierunkiem Pani Anny zdobyli wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Polski „Odważmy się być wolni” – napisali pracę, opierając się na relacjach i dokumentach, o swoim dziadku, który pod koniec lat 40. był w AK i walczył na Lubelszczyźnie,

- jest koordynatorem działań związanych z patronem szkoły – J.Czechowiczem

- przygotowuje konkursy (recytatorski i wiedzy o patronie)

- opracowuje scenariusze lekcji dla nauczycieli na godz. wych. i jęz. polski o patronie szkoły

- współorganizuje Święto Szkoły i spotkania pod pomnikiem z władzami miasta 15 marca i 9 września

Współpraca z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”:

- uczniowie uczestniczyli w akcjach: „Listy do Henia”, Misterium Światła i Ciemności, w marszu 9 listopada,

- uczestniczy we wszystkich działaniach dotyczących J.Czechowicza i organizowanych przez Teatr NN

- udział w projekcie „Skąd przychodzimy, czyli o historii najbliższej okolicy” – wywiad ucznia z mieszkanką ul. Cyrulicznej ukazał się na stronie TNN

- wykorzystując materiały udostępnione przez Teatr NN, opracowała program ścieżki regionalnej „To, co zwykłe jest niezwykłe – czyli o Czwartku”, który wygrał konkurs organizowany przez doradców metodycznych,

- uczestniczyła w szkoleniu „Czytanie dziedzictwa kultury”

 

 

Strona www: http://www.gim19.lublin.pl