Katarzyna Kasprzycka

Katarzyna Kasprzycka

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

Ur. w 1965 roku. Prowadzeni zespoł teatralny, przygotowujący spektakl teatralny o różnorodnej tematyce, w tym także z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście (spektakle „A co mnie to obchodzi” oraz „Opowiem wam o Liesel…” - zdobyły nagrody i wyróżnienia na festiwalach teatralnych).
Organizuje wyjazdy – wizyty studyjne w miejscach pamięci (Majdanek, Oświęcim, Bełżec), współpracuje z Izraelem w ramach międzyszkolnych wymian młodzieży.
Organizowała spotkania z młodzieżowym zespołem teatralnym z Białegostoku („Popołudnie teatralne”) – wzajemna prezentacja spektakli o tematyce związanej z Holokaustem – 18 maja 2009r.
Brała Udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wywiadzie na temat nauczania o Holokauście.

  • Współpracowała z Ośrodkiem „Brama Grodzka-Teatr NN” przy projektach:

- udział wraz z młodzieżą w warsztatach na temat wielokulturowości,

-"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

-Upamiętnienie likwidacji lubelskiej ochronki

- współpraca z Ośrodkiem w ramach umowy patronackiej zawartej między Bramą Grodzką a VII Liceum Ogólnokształcącym

- przyjęcie grupy młodzieży izraelskiej (udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek, prezentacja spektaklu „A co mnie to obchodzi” – 20 sierpnia 2009r.

Strona www: www.7lo.lublin.pl
Wykształcenie:

- magister filologii polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

-  studia podyplomowe „Totalitaryzm –Nazizm - Holokaust” Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau (2005)

Osiągnięcia:


1. Projekty autorskie z wyróżnieniem projektów związanych z dziedzictwem kulturowym oraz prowadzeniem koła zainteresowań:
- przygotowywanie spektakli teatralnych w ramach działalności pozalekcyjnej
-  działania poszerzające wiedzę o Holokauście:
- wyjazdy studyjne do miejsc pamięci (Bełżec, Oświęcim)


2. Organizacja lub udział  w innych wydarzeniach (np. międzyszkolnych):
- współorganizacja  projektu wymiany młodzieży polsko – izraelskiej (luty/marzec 2008, październik 2008)
- organizacja spotkania z młodzieżowym zespołem teatralnym z Białegostoku ( „Popołudnie teatralne”) – wzajemna prezentacja spektakli o tematyce związanej z Holokaustem – 18 maja 2009r.
- udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wywiadzie na temat nauczania o Holokauście


3. Nagrody i wyróżnienia:
- II miejsce na VI Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła” 2009 r. – dla spektaklu: „A co mnie to obchodzi” (scenariusz własny)
- Nagroda za spektakl „A co mnie to obchodzi” na SCENIE  MŁODYCH  2009