Beata Bojar

Beata Bojar

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Opis:

- Redagowanie szkolnej gazetki „Copernicus”,
- warsztaty polonistyczne, przygotowywanie młodzieży do konkursów polonistycznych i recytatorskich (uczniowie zdobywają liczne wyróżnienia; nagroda Kuratora Oświaty)

  • Współpraca z Ośrodkiem „Brama Grodzka-Teatr NN” przy projektach:

- Pamięć Miejsca
- warsztaty „Lubelski Lipiec”
- Światła w ciemności
- Listy do Henia
- rocznica akcji Reinhard
- rocznica likwidacji Ochronki
- Urny wyborcze – duch wolności
- Lublin – Miasto Poezji
- warsztaty dla nauczycieli i inne