Elżbieta Wojdat

Elżbieta Wojdat

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Ponikwoda
Opis:

- członek Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich; autorka scenariuszy lekcji, popularyzator czytelnictwa wśród młodzieży.

- współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną

- współorganizatorka Szkolnego Centrum Kultury w ZSO nr 4

 

  • Współpraca z Ośrodkiem „Brama Grodzka-Teatr NN” przy projektach:

- współpraca przy projekcie Wystawy "Elementarz" na Majdanku

- uczestnictwo w projekcie edukacyjnym pt. „Pamięć sprawiedliwych - Pamięć Światła’’