Monika Adamczyk-Garbowska

Monika Adamczyk-Garbowska

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Opis:
 

 

 

 

 

Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do 2011 roku była kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS, a obecnie pracuje w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej.

Jako literaturoznawczyni zajmuje się literaturą amerykańską i jidysz oraz literaturą porównawczą, głównie polsko-żydowską. Jest wybitną znawczynią i tłumaczką prozy I.B. Singera.

Strona Moniki Adamczyk-Garbowskiej w Leksykonie Lublin 

 fot. Marcin Fedorowicz