Elżbieta Bolibok

Elżbieta Bolibok

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Opis:

Organizuje dni patrona szkoły.

  • Współpracowała z Ośrodkiem „Brama Grodzka-Teatr NN” przy projektach:

- Uczestniczy w działaniach Ośrodka dotyczących postaci Józefa Czechowicza.
 

Strona www: http://www.gim19.lublin.pl/