Majka Chaciołka

Majka Chaciołka

Kategoria: Nauczyciel
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Opis:

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. Jej misją jest wprowadzanie młodych ludzi w świat kultury i wartości. Wciąż szuka – nowych metod, nowych pomysłów, nowych ludzi. Kocha książki i tę pasję dzieli  z uczniami. W szkole prowadzi koło polonistyczne i dziennikarskie, wraz z uczniami wydaje szkolną gazetkę „Byle do Przerwy”. Jest opiekunką Samorządu Uczniowskiego, administruje też szkolną stronę internetową i konto szkoły na FB. Uczestniczyła w projekcie „The Bookworms of Europe. Europejskie mole książkowe” w ramach międzynarodowego programu Comenius, którego głównym celem jest rozwój umiejętności czytania poprzez komunikację i dzielenie się doświadczeniem ze szkołami partnerskimi. Jej uczniowie wzięli udział w zainicjowanej przez wydawnictwo „Operon” kampanii społecznej „Ja czytam!” oraz w zorganizowanej przez GWO grze „Między nami czytelnikami”. We współpracy z nauczycielką języka angielskiego opracowała i zrealizowała w klasie 5 projekt „Pamiętamy”, dotyczący historii i kultury narodu żydowskiego oraz wprowadzający elementy wiedzy o Holokauście. Współpracowała z Fundacją Niepodległości przy realizacji projektu „2013 – Rok Żołnierzy Wyklętych”. Przemierza z uczniami ulice Lublina, poznając historię. legendy, tradycje i architekturę oraz najważniejszych twórców kultury. Systematycznie uczestniczy w różnorodnych działaniach Teatru NN oraz współpracuje z portalem „Wolne Lektury”.