Barbara Klepacka

Barbara Klepacka

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Opis:

Od dzieciństwa związana z Lublinem. Tu się urodziła i wychowywała – w dzielnicy Kalinowszczyzna. Ukończyła IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, a następnie Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Lublinie, po czym podjęła pracę w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, gdzie pracuje do dziś. Studiowała również w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL, ukończyła też podyplomowo Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową na UMCS-ie oraz Technologię Informacyjną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Była przewodnikiem miejskim PTTK po Lublinie i Majdanku. Mężatka, ma dwoje dzieci. Jak mówi, jest zakochana w Lublinie i interesuje się jego historią, w nawiązaniu do współczesności.