Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Ośrodek kultury
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Stare Miasto
Opis:

 


 

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Początkowo jego działalność ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. W miarę upływu czasu twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym, daleko wykraczające poza sztukę. (więcej O Ośrodku)

Strona www: www.teatrnn.pl
Profil społecznościowy: http://www.facebook.com/brama.grodzka
Adres:

ul. Grodzka 21
20-112 Lublin

Telefon: (81) 532 58 67
E-mail: [email protected]