Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej

Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Organizacja studencka
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej powstała w 2002 r. Jest agendą działającą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która ściśle współpracuje z Władzami Uczelni oraz innymi agendami Uniwersytetu, w szczególności z Zarządem Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

Zadaniami statutowymi Akademickiej Sekcji Pomocy Przedmedycznej są:

  1. stworzenie grupy studentów posiadających uprawnienia oraz stopnie w różnych gałęziach ratownictwa przedmedycznego, a także studentów mających pierwszy raz styczność z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, celem podnoszenia swoich kwalifikacji, regularnego treningu i podtrzymania umiejętności w ratownictwie,
  2. zabezpieczenie przedmedyczne imprez masowych i uroczystości organizowanych przez Władze i Agendy działające na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,
  3. pokazy udzielania pierwszej pomocy podczas wydarzeń kulturalnych,
  4. szkolenia otwarte dla wszystkich studentów KUL w zakresie przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO)
  5. szkolenia z polecenia kół i organizacji studenckich oraz placówek oświatowych pozauczelnianych
  6. propagowanie idei wolontariatu i pierwszej pomocy wśród studentów KUL.
Adres:

al. Racławickie 14

20-950 Lublin

E-mail: aspp.kul@gmail.com