Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego

Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Liceum, szkoła ponadgimnazjalna
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Stare Miasto
Opis:

W skład Zespołu Szkół nr 1 im. W. Grabskiego wchodzą następujące szkoły:
 

 • I Liceum Profilowane
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Grabskiego
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe
 • Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjne

 

W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań, m.in.: koło historyczne, koło astronomiczne, koło ekologiczne, sztuka filmowa i cyfrowe zastosowanie technik wizualnych, gazetka szkolna, Klub Miłośników Książki, Teatr "Forum", szkolne koło biblioteczne.

Szkoła dysponuje MONOGRAFIĄ dotyczącą dziejów Szkoły ►

W roku 2010/2011 w szkole uruchomiony został oddział integracyjny dla młodzieży niepełnosprawnej w Liceum Ogólnokształcącym.
 

Strona www: www.zs1.lublin.pl
Profil społecznościowy: www.facebook.com/pages/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-1-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Grabskiego-w-Lublinie/209248459098312?fref=ts
Adres:

Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego

 

ul. Podwale 11

20-117 Lublin

Telefon: (081) 532 24 12, fax: (081) 532 73 29
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Sękowska Elżbieta
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:


Szkoła współpracuje z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN":

 • 16.03.2012 - udział w wydarzeniu 16 marca - 70. rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu, czytanie na Placu Zamkowym nazwisk mieszkańców dzielnicy żydowskiej (koordynator ze strony Ośrodka Aleksandra Zińczuk)
 • 02/03.2012 - udział w szkoleniu dla moderatorów spotkań polsko-izraelskich (koordynator ze strony Ośrodka Aleksandra Duź)
 • 03.04.2012 - udział w warsztacie polsko-izraelskim, „Polska : Izrael” - warsztat edukacji międzykulturowej przybliżający obraz współczesnej Polski i Izraela (koordynator ze strony Ośrodka Izabela Czumak).
 • 24.09.2012 - udział w projekcie "Dzieci z Ochronki - Powrót", warsztat edukacyjny "Graffiti - Memories Give Life" - historia dzieci z żydowskiej ochronki i muralu upamiętniającego ich życie i śmierć (prowadzący warsztat: Bartosz Gajdzik). Projekt był realizowany w ramach IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej (koordynator ze strony Ośrodka Bartosz Gajdzik).
 • 25.09.2012 - udział w projekcie "Dzieci z Ochronki - Powrót", warsztat edukacyjny "Graffiti jako forma edukacji". Wspólne odtworzenie w jednej ze szkolnych sal graffiti zniszczonego w Gimnazjum nr 17 (koordynator ze strony Ośrodka Bartosz Gajdzik).
 • 19 kwietnia 2012 - Listy do Henia. Młodzież wzięła udział w warsztacie dotyczącym historii Henia Żytomirskiego, który urodził się w Lublinie i zginął na Majdanku (koordynator ze strony Ośrodka Aleksandra Zińczuk)
 • spotkania poetyckie Festiwal "Miasto Poezji"
 • 9 września - śmierć Józefa Czechowicza
 • zwiedzanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" - stała współpraca z Ośrodkiem, nauczyciele z ZS nr 1 realizują lekcje przy makiecie dawnego układu staromiejskiego, która jest częścią wystawy w Ośrodku
 • 18.09.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Ślady Miasta, „Światła w ciemności” - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i Listy do Henia (prowadzący: Dominika Majuk, Agnieszka Zachariewicz, Bartosz Gajdzik, nauczyciele: Anna Godzina, Michał Fryziel)
 • 11.04.2014 - organizacja Marszu Pamięci w rocznicę likwidacji getta na Podzamczu. Marsz Pamięci przeszedł spod ZS nr 1 pod pomnik Ofiar Getta w Lublinie, mieszczący się przy SP nr 24 przy ul. Niecałej. W wydarzeniu brały udział także IV LO w Lublinie i SP 24 w Lublinie (współpraca z Pracownią Brama, Bartosz Gajdzik).
 • 06.2014 - szkolenie w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie nauczyciela ze szkoły w ramach programu ORE "Bliżej siebie. Historia i Kultura dwóch narodów"
 • 10.2014 - spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej w ramach umowy partnerskiej między szkołami. Program ORE "Bliżej siebie. Historia i Kultura dwóch narodów", koordynacja regionalna Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 16.03.2015 - warsztaty przygotowujące do udziału w upamiętnieniu likwidacji getta na Podzamczu
 • 16.03.2015 - udział w Misterium Światła i Ciemności upamiętniającym ofiary Holokaustu w Lublinie. Uczniowie z ZS nr 1 odczytywali nazwiska żydowskich mieszkańców getta na Podzamczu i uczestniczyli w parateatralnym wydarzeniu upamiętniającym mieszkańców dzielnicy żydowskiej w Lublinie
 • 17.03.2015 - udział młodzieży w zajęciach przygotowujących do Marszu Pamięci odbywającego się w rocznicę likwidacji żydowskiej ochronki dla dzieci, znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 11


 

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/43245/2bgK.JPG http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/43246/3bgK.JPG

 


Szkoła przeprowadziła młodzieżowe działania międzynarodowe:
Kraj pochodzenia: Niemcy
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

 

Wymiana  zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Osoby odpowiedzialne za współpracę: Anna Godzina, Michał Fryziel, Barbara Klepacka, Iwona Smyk.


Kraj pochodzenia: Izrael
03-04-2012
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

 

Uczniowie szkoły gościli członków organizacji Haszomer Hacair z Izraela. Wspólnie wzięli udział w warsztacie polsko-izraelskim, „Polska : Izrael” - warsztat edukacji międzykulturowej, przybliżającym obraz współczesnej Polski i Izraela (100 Polaków i 100 Izraelczyków).

Osoba koordynująca: Michał Fryziel


Kraj pochodzenia: Izrael
18-09-2013
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Warsztaty polsko-żydowskie Ślady Miasta, „Światła w ciemności” - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i Listy do Henia dla 40 Polaków i 40 Żydów z Izraela (prowadzący zajęcia: Dominika Majuk, Agnieszka Zachariewicz, Bartosz Gajdzik, nauczyciele: Anna Godzina, Michał Fryziel)


Kraj pochodzenia: Izrael
08-10-2015
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego dla 130 Polaków i 93 Izraelczyków.  Młodzież żydowska przyjechała ze szkoły Brenner High School z Petah Tikwa.

Młodzież lubelska wzięła także udział w uroczystościach na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Podczas spotkania w szkole odbyły się warsztaty nawiązujące do polsko-żydowskiego Lublina Ślady Miasta (nauczyciele prowadzący zajęcia warsztatowe: Krzysztof Zając, Anna Chodoła, Anita Patkowska, Anna Godzina, Magdalena Wójtowicz).