VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Liceum, szkoła ponadgimnazjalna
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Bronowice
Opis:

Początki VIII Liceum Ogólnokształcącego sięgają 1926 roku, kiedy to została powołana do życia Prywatna Siedmioklasowa Żeńska Szkoła Powszechna Zgromadzenia  S. S. Kanoniczek. Stanowiła ona podwaliny przyszłego liceum. 

 Szkoła oferuje kształcenie w klasach o profilu:

 • informatyczna z grafiką komputerową, z rozszerzoną informatyką, j. angielskim
 • humanistyczno - artystyczna, z rozszerzonym j. polskim, historią, wiedzą o kulturze
 • biologiczna z edukacją zdrowotną, z rozszerzoną biologią i chemią
 • humanistyczna z edukacją filmową, z rozszerzonym j. polskim, informatyką, wiedzą  o kulturze
 • dziennikarska, z rozszerzonym j.polskim, j.angielskim, historią
 • psychologiczno - pedagogiczna, z rozszerzonym j.polskim, biologią
   

Szkoła uczestniczy w projekcie „Uczeń do potęgi”, którego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów sześciu liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowkiej (m.in. Wydział Chemii, Wydział Polotologii).
 

Strona www: www.lo8.lublin.pl
Profil społecznościowy: facebook.com/pages/VIII-Liceum-Ogólnokształcące-im-Zofii-Nałkowskiej-w-Lublinie/187581411305541?ref=ts
Adres:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

ul. Słowicza 5

20-336 Lublin

Telefon: tel./fax: (081) 744 06 23
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Wysocka Barbara
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:


Szkoła współpracuje z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN":

 

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/30251/20110526_msz_001.JPG http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/23036/004.jpg 

Projekty tej instytucji w serwisie:Tradycja i dziedzictwo żydowskie w Lublinie i okolicy

Szkoła przeprowadziła młodzieżowe działania międzynarodowe:
Kraj pochodzenia: Niemcy
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Uczniowie uczący się języka niemieckiego mają możliwość uczestniczenia w bardzo atrakcyjnych programach i projektach międzynarodowych oraz wyjazdach językowych

Osoby odpowiedzialne za współpracę: Joanna Cydejko, Urszula Kawa, Urszula Miaskowska, Teresa Rybicka, Renata Sugier.


Kraj pochodzenia: Holandia
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Spotkanie młodzieży z Lublina i Holandii w VIII LO

Osoby odpowiedzialne za współpracę: Joanna Cydejko, Urszula Kawa, Urszula Miaskowska, Teresa Rybicka, Renata Sugier.


Kraj pochodzenia: Izrael
30-03-2009
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Uczniowie liceum gościli grupę 80 uczniów z Izraela.

Osoba koordynująca: Teresa Rybicka


Kraj pochodzenia: Izrael
06-06-2009
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Uczniowie liceum gościli ponad 80 młodych Żydów z Los Angeles z rabinem. Młodzi ludzie uczestniczyli we wspólnej modlitwie na Majdanku.

Osoba koordynująca: Teresa Rybicka


Kraj pochodzenia: Izrael
24-09-2010
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Uczniowie liceum gościli 115 osobowa grupę młodzieży z Izraela. Wykład na temat obozu w Sobiborze wygłosił Tomasz Blatt.

Osoba koordynująca: Teresa Rybicka


Kraj pochodzenia: Izrael
06-09-2011
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie
-warsztat

Uczniowie liceum gościli 75 młodych Izraelczyków ze szkoły Revivim z Richon LeZion. Młodzież wzięła udział w warsztacie "Ślady miasta".

Osoba koordynująca: Teresa Rybicka


Kraj pochodzenia: Izrael
30-08-2012
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie
-warsztat

W warsztacie "Janusz Korczak - ludzki pomost między dwoma narodami" wzięło udział 40 Polaków i 76 Izraelczyków ze szkoły Ironi Aleph Arts and Science High School. Spotkanie odbyło sie w ramach projektu ORE "Bliżej siebie". Gościnnie w spotkaniu udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Osoby koordynujące: Teresa Rybicka, Urszula Miaskowska.


Kraj pochodzenia: Niemcy
10-03-2013
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Pierwsza cześć programu realizowana była w Berlinie w terninie 10-15.03.2013r.


Kraj pochodzenia: Izrael
14-10-2013
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie
-warsztat

14 października 2013 roku, w dniu 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, 360 uczniów z Izraela oraz  330 uczniów z Polski wzięło udział w warsztatach edukacyjnych w sześciu lubelskich szkołach: 

 • VIII LO  im. Z. Nałkowskiej, gościnnie Gimnazjum w Kalinówce
 • IX LO im. M. Kopernika
 • LO im. Jana III Sobieskiego
 • Liceum Śródziemnomorskie
 • Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
 • II LO im. Zamoyskiego


Tego dnia młodzież uczestniczyła także w uroczystości rocznicowej w Sobiborze, podczas której Polacy i Izraelczycy spotkali się z uczestnikami powstania w Sobiborze oraz odwiedzili Groby ofiar obozu zagłady. Dodatkowo w VIII LO młodzież polska i żydowska miała możliwość spotkania ze Świadkiem Zagłady, uciekinierem i twórcą powstania w obozie zagłady w Sobiborze, Tomaszem Blattem.

Osoba odpowiedzialna za współpracę polsko-żydowską w Szkole: Urszula Miaskowska.