Muzeum UMCS

Muzeum UMCS

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Ośrodek kultury
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

 

Muzeum uniwersyteckie jest muzeum o profilu historycznym i poprzez realizację funkcji kumulacyjnej, poznawczej, dokumentacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej chce przedstawiać w miarę wierny obraz życia Uniwersytetu w wielu płaszczyznach prezentując przeszłość i teraźniejszość uczelni.
Muzeum gromadzi dokumentację ikonograficzną Uniwersytetu oraz obiekty materialne tworzone w Uniwersytecie, wykorzystywane w bieżącej działalności, Ważną grupę gromadzonych obiektów stanowią dzieła sztuki współczesnej, głównie rysunki, grafiki i ekslibrisy.
W muzeum gromadzi się też wycinki prasowe z prasy lokalnej i krajowej, które dotykają różnych aspektów życia Uniwersytetu. Stanowią one podstawę tworzenia bibliografii UMCS.
Zbiory muzeum są udostępniane do celów naukowych i wydawniczych na ogólnie stosowanych zasadach wynikających z przepisów o muzeach i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
(za: www.umcs.lublin.pl)

Strona www: http://www.umcs.lublin.pl/konkursarchitektoniczny
Adres:

ul. Radziszewskiego 11 (gmach Biblioteki Głównej UMCS)
20-031 Lublin

Telefon: (81) 537 58 31
E-mail: muzeum@umcs.lublin.pl
Historia:

Oficjalne otwarcie placówki muzealnej UMCS odbyło się 3 października 1980 r. Poprzedziły je jednak kilkuletnie dyskusje na temat koncepcji takiej uniwersyteckiej placówki, zwłaszcza że, nie funkcjonowały w polskich uczelniach podobne jednostki organizacyjne. Istniało wprawdzie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, trudno jednak było przenieść jego założenia statutowe do placówki planowanej w UMCS.
Muzeum organizacyjnie umieszczone zostało na Wydziale Humanistycznym na mocy zarządzenia rektora nr 16/80 z 1 grudnia 1980 r. Zarządzeniem powołano Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa z Pracownią „Muzeum UMCS”.
W kolejnych latach działalności uniwersyteckiego muzeum gromadzono obiekty dokumentujące dzieje UMCS i sukcesywnie uzupełniano lub zmieniano elementy wystawy stałej. Organizowano też liczne wystawy czasowe.