Klub Młodego Aktora

Klub Młodego Aktora

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Koło szkolne
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Dziesiąta
Opis:

Klub Młodego Aktora działa w Gimnazjum nr 1 od początku istnienia szkoły. Uczestnicy koła spotykają się raz w tygodniu, by zgłębiać tajniki warsztatu aktorskiego i doskonalić własne umiejętności. Pracują nad poprawną dykcją, wyrazistością wymowy i modulacją głosu, przygotowując interpretacje głosowe różnych tekstów. Dużo uwagi poświęcają także ruchowi scenicznemu, mimice, gestykulacji. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczy w prezentacjach scenicznych zróżnicowanych pod względem formy i treści . Są to inscenizacje teatralne, montaże słowno - muzyczne, programy kabaretowe, wieczory poezji. Występy artystyczne młodych aktorów uświetniają uroczystości szkolne i lokalne, spotkania z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami.

 

Klubowicze mogą się poszczycić wieloma osiągnięciami w konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych (I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Korowód bohaterów literackich utworów Juliusza Słowackiego”, wyróżnienia w III Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Krajobrazy”, VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji K. I. Gałczyńskiego, II miejsce i Nagroda Specjalna Jury w Artystycznych Prezentacjach Szkół - Dom Kultury Kolejarza, wyróżnienie w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych itp., ).

 

Szkoła podjęła również współpracę z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, w ramach której odbywały się konsultacje z zawodowym aktorem. Wniosły one wiele ambitnych propozycji repertuarowych i podniosły rangę przedsięwzięć.

Strona www: http://www.gim1.lublin.pl/kola%20zainteresowan.htm#KLUB%20M%C5%81ODEGO%20AKTORA
Adres:

Gimnazjum nr 1 im. księdza Stanisława Konarskiego
ul. W. Kunickiego 116
20-438 Lublin

Telefon: (81) 744 06 07
E-mail: [email protected]