Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Liceum, szkoła ponadgimnazjalna
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Czechów Południowy
Opis:

W skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II wchodzą następujące szkoły:

 • VII Liceum Profilowane
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych przedmiotowych kołach zainteresowań, a także działając w chórze szkolnym, kółku gastronomicznym i szkolnym klubie sportowym.

 

Zespół Szkół nr 5 zorganizuje co roku Dzień Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W ramach obchodów w 2005 roku pokazano wystawę fotografii z Majdanka wykonanych przez uczniów ZS nr 5 podczas warsztatów zorganizowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku 14 i 15 kwietnia 2010.

 

Strona www: http://zs5.lublin.pl/index.php
Profil społecznościowy: http://www.facebook.com/ZS5wLublinie?fref=ts
Adres:

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
 

ul. Elsnera 5

20-854 Lublin

 

Telefon: tel./fax. (081) 740 40 19
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Klimczak Marian
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:

 

Placówka współpracuje z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN":

 • 01. 2007 - prezentacja projektu „13.12 - Rówieśnicy”,
 • 5.03.2008 - zwiedzanie wystawy „Portret miejsca”,
 • 18.03.2008 - warsztat o Solidarności i stanie wojennym,
 • 01.04.2008 - warsztat o tolerancji,
 • 29.05.2008 - Świadectwa - zajęcia w ramach festiwalu "Miasto Poezji. Lubelski Festiwal Literacki". Ludzie kultury, sztuki i nauki rozmawiają z uczniami o słowie pisanym i własnych fascynacjach literackich. Gość - Marcin Czyż,
 • 27.09.2008 - udział szkoły w misterium "Pamięć Światła - Pamięć Sprawiedliwych"
 • 28.06.2010, 23.09.2010 - udział w warsztatach przygotowujących do spotkania z Izraelczykami, "Podróż do Izraela" - warsztat dla młodzieży polskiej przygotowujący na spotkanie z Izraelczykami (koordynator ze strony Ośrodka Dominika Majuk)
 • 01.10.2010 - udział w warsztacie polsko-izraelskim„Polska : Izrael” - warsztat edukacji międzykulturowej przybliżający obraz współczesnej Polski i Izraela (koordynator ze strony Ośrodka Dominika Majuk)
 • 16.03.2011 - udział w warsztacie polsko-izraelskim„Ślady Miasta” - miasto żydowskie i chrześcijańskie w przedwojennym Lublinie. Współistnienie dwóch kultur w jednym mieście (koordynator ze strony Ośrodka Dominika Majuk
 • 16.03.2011 - udział młodzieży z ZS nr 5 razem z młodzieżą z Izraela w Misterium Pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady" na Placu Zamkowym (koordynator ze strony Ośrodka Dominika Majuk)
 • 16.03.2012 - udział w wydarzeniu 16 marca - 70. rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu, czytanie na Placu Zamkowym nazwisk mieszkańców dzielnicy żydowskiej (koordynator ze strony Ośrodka - Aleksandra Zińczuk)
 • 9 września - obchody śmierci Józefa Czechowicza
 • 19 kwietnia - Listy do Henia
 • 24 marca - upamiętnienie likwidacji Ochronnki przy ul. Grodzkiej 11
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/21756/2005052224_JZ_0178.JPG http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/41877/20110316_wpi_004k.JPG http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/41911/IMG_7050k.JPG

Osoby odpwiedzialne za współpracę: Monika Szelest, Leszek Żmijan, Agata Pytka, Małgorzata Sztajdel,  Wojciech Łysiak, Danuta Karoń, Małgorzata Olewińska-Kiszczak.


Szkoła przeprowadziła młodzieżowe działania międzynarodowe:
Kraj pochodzenia: Belgia
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Kraj pochodzenia: Niemcy
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Praktyki zawodowe


Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Kraj pochodzenia: Włochy
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Kraj pochodzenia: Izrael
01-10-2010
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Spotkanie uczniów z młodzież a z High School Manor-Cabri for Arts&Science z kibucu Cabri w pn. Izraelu.


Kraj pochodzenia: Izrael
16-03-2011
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie gościli młodzież szkół w Ben Szemen, Mihmoretz, Mizperamon, Betania i Tirata Karmel. W ramach spotkania młodzież wzięła udział w warsztacie "Ślady miasta" (80 Polaków i 64 Izraelczyków). Po spotkaniu w szkole młodzież wspólnie wzięła udział w zorganizowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Misterium Pamięci „Lublin - Pamięć Zagłady”. Była to forma upamiętnienia kolejnej rocznicy początku likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu.

Nauczyciel koordynujący: Małgorzata Sztajdel