Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Biblioteka
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

W Bibliotece znajdują się:

Przy bibliotece działą Dyskusyjny Klub Książki, Informacja regionalna i bibliograficzna oraz Ośrodek Informacji Europejskiej.
 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9:00 - 19:45
Czwartek, sobota: 9:00 - 15:00

Strona www: http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/
Profil społecznościowy: http://www.facebook.com/pages/Wojewodzka-Biblioteka-Publiczna-im-Hieronima-Lopacinskiego-w-Lublinie/128629680512566
Adres:

ul. Gabriela Narutowicza 4
20-950 Lublin

Telefon: (81) 52 87 400
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Ciuruś Zofia
Osoby powiązane z tą instytucjąHistoria:

26 maja 1907 odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Tę datę uznano za początek istnienia Biblioteki. Towarzystwo zakupiło od spadkobierców Hieronima Łopacińskiego księgozbiór, przeznaczając go dla Biblioteki jego imienia. W 1908 r.
Udostępniono Bibliotekę czytelnikom. Czytelnia mieściła się w gmachu podominikańskim na Starym Mieście. W 1922 roku została przeniesiona do Trybunału. W latach 1935-1939 Lubelski Związek Pracy Kulturalnej (przekształcony później w Instytut Lubelski), wzniósł przy ul. Narutowicza 4 budynek z przeznaczeniem na instytucje kulturalne, działające w Lublinie.
Uroczyste otwarcie gmachu miało miejsce w czerwcu 1939 roku; uczestniczył w nim marszałek Edward Rydz-Śmigły.
Biblioteka zdążyła się przenieść do nowo wybudowanego gmachu przed wybuchem II wojny światowej. W grudniu 1939 r. niemieckie władze okupacyjne zamknęły Bibliotekę. W budynku przy ulicy Narutowicza 4 zaczęła funkcjonować jako Staatsbibliothek. W latach okupacji Biblioteka zatrudniała Polaków, chroniąc przed wywózką. W czasie wojny zbiory Biblioteki uległy niewielkiemu zniszczeniu. W 1950 roku powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, która miała być centralą biblioteczną, udzielającą pomocy organizacyjnej i instruktorskiej bibliotekom niższego stopnia. Do jej zadań należało upowszechnianie czytelnictwa i dokształcanie pracowników bibliotecznych.
2001 rok - w wyniku wypowiedzenia przez Radę Miasta Lublina umowy o wspólnym prowadzeniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego rozpoczyna się procedura podziału Biblioteki. Podział Biblioteki nastąpił 31 grudnia 2001 roku. W Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Gmina Lublin.
Siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego znajduje się przy ulicy Narutowicza 4.
30 listopada 2006 roku zakończono rozbudowę Biblioteki.

[za:http://hl.wbp.lublin.pl]