Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Uczelnia
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy zaistniał piąty Wydział Farmaceutyczny, a uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku.
Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło wtedy 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe.
Dziś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach dziesięciu wydziałów, dwudziestu pięciu instytutów oraz pięciu jednostek na prawach instytutu.
UMCS kształci studentów w 11 budynkach dydaktycznych. 3 z nich to zabytkowe pałace w centrum Lublina przy Placu Litewskim (Wydział Politologii) i ul. Narutowicza (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Pozostałe znajdują się na terenie zbudowanego z inicjatywy profesora Grzegorza Leopolda Seidlera Miasteczka Akademickiego.
(http://umcs.pl/articles.php?acid=1&mid=1)

Strona www: http://www.umcs.lublin.pl/index.php
Adres:

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Telefon: +48 (81) 537 51 00
E-mail: [email protected]