Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Uczelnia
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina, zajmująca szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej, otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Odniesienie do Boga, wpisane w misję uniwersytetu katolickiego, czyni zeń szczególną wspólnotę profesorów i studentów, universitas magistrorum et scholarium, złączonych tą samą miłością mądrości. Łączy ich radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie. Na specyfikę Uczelni składają się następujące czynniki: określony kształt prawny, instytucjonalne powiązanie z Kościołem i jego nauczaniem; naukowe penetrowanie obszarów takich jak: wiara, religia, filozofia, Kościół, etyka, społeczna nauka Kościoła, nauki o rodzinie, najgłębiej i w miarę szeroko rozumiana humanistyka.
KUL to uczelnia tradycyjna, a zarazem nowoczesna. Jest silnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej.

(http://www.kul.pl/uczelnia,1696.html)

 

Osoba zarządzająca: ks. Antoni Dębski

 

Strona www: http://www.kul.pl/
Adres:

Al. Racławickie 14               
20-950 Lublin

Telefon: 81 445 41 01
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Wilk Stanisław
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:

Historia: