XX Liceum Ogólnokształcące

XX Liceum Ogólnokształcące

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Liceum, szkoła ponadgimnazjalna
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Kalinowszczyzna
Opis:

XX Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie. Szkoła działa od 1992 r. 9 listopada 1996 r. szkoła otrzymała imię Orląt Lwowskich. Od tej pory współpracuje z lubelskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pielęgnując pamięć o bohaterstwie młodych Polaków z 1918 r. Od 1998 r. w szkole wydawana jest gazetka "Orlątko" (od 2002 r. - również w wersji dla młodszych uczniów, pod nazwą Orlątko Junior).

Od 1994 r. szkoła współpracuje ze szkołami niemieckimi - w Delmenhorst, a od  1998 r. - w Waltrop.
 

Uczniowie szkoły korzystają z:

 • specjalistycznych pracowni przedmiotowych, w tym - czterech pracowni komputerowych,
 • biblioteki i czytelni,
 • dwóch sal gimnastycznych,
 • boisk szkolnych,
 • siłowni,
 • dwóch sal świetlicowych,
 • sali teatralno-rekreacyjnej,
 • Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
 • stołówki,
 • gabinetu lekarskiego i stomatologicznego,
 • dwóch sklepików.


Mogą rozwijać swoje zainteresowania, m. in. dzięki działalności:

 • wolontariatu,
 • zespołu muzycznego Zahir,
 • chóru szkolnego,
 • Szkolnego Centrum Kultury,
 • koła fotograficznego,
 • koła teatralnego,
 • koła szachowego,
 • Koła Przyjaciół Waltrop

 

 

Strona www: www.zso4lublin.pl/
Adres:

XX Liceum Ogólnokształcące

 

ul. Tumidajskiego 6A

20-247 Lublin

Telefon: (081) 747 60 16
E-mail: [email protected]
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:

 


Szkoła współpracuje z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN": 

11.04.2007 – warsztat o Solidarności i stanie wojennym,
18.04.2007 – zwiedzanie wystawy „Portret Miejsca”,
03.04.2008 - szkolenie dla nauczycieli w "Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN"
27.09.2008 - udział szkoły w misterium "Pamięć Światła - Pamięć Sprawiedliwych"
16 marca - Misterium Światła i Ciemności
24 marca - upamiętnienie likwidacji Ochronki przy ul. Grodzkiej 11
spotkania poetyckie Miasto Poezji

 Nauczyciele i uczniowie podczas uroczystości zasadzenia krzewu winnego na dziedzińcu szkoły, w ramach projektu "Pamięć Sprawiedliwych - Pamięć Światła".


Szkoła przeprowadziła młodzieżowe działania międzynarodowe:
Kraj pochodzenia: Niemcy
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa


Już od kilkunastu lat uczniowie XX LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 mają możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży ze szkołą partnerską Gesamtschule z Waltrop - małej miejscowości położonej w okolicy Dortmund (Zagłębie Ruhry).


Kraj pochodzenia: Izrael
06-09-2011
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie


Warsztat polsko-izraelski dla 50 Polaków i 75 Izraelczyków. Uczniowie 4 ZSO im. Orląt Lwowskich w Lublinie gościli uczniów szkoły Revivim z Richon LeZion.

Osoba koordynująca: Elżbieta Wojdat