Prywatne Liceum Śródziemnomorskie

Prywatne Liceum Śródziemnomorskie

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Liceum, szkoła ponadgimnazjalna
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Stare Miasto
Opis:

Liceum Śródziemnomorskie jest prywatną szkołą realizującą profil śródziemnomorski.

Realizacja profilu poza nauką języka hiszpańskiego polega na przyswojeniu przez ucznia w rozszerzonym zakresie wiedzy na temat dorobku cywilizacji klasycznej (grecko-rzymskiej) basenu Morza Śródziemnego w dziedzinie nauki, prawa, sztuki, kultury materialnej, literatury, filozofii etc. Drugim celem jest dogłębne poznanie cywilizacji łacińskiej Europy jako syntezy cywilizacji klasycznej i chrześcijaństwa z ukazaniem całego bogactwa materialnego i duchowego.

 

Szkołę wyróżnia:
 

 • Patronat naukowy sprawuje Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie wraz z Katedrą Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL oraz Uniwersytet La Rioja w Logroño i Uniwersytet San Antoño w Murcji.
 • Jedyną szkoła w Polsce Wschodniej, w której zajęcia z młodzieżą prowadzą wybitni naukowcy i dyplomaci z polskich, hiszpańskich i chilijskich uniwersytetów.
 • Część zajęć edukacyjnych  odbywa się za granicą np. w Hiszpanii, Francji.
 • Opiekę duchową nad młodzieżą sprawują OO. Dominikanie.
 • Specjalistyczne zajęcia, m.in:

              - z protokołu dyplomatycznego (prowadzone przez Pana Ambasadora Lecha Miodka)
              - taneczne (flamenco, salsa, taniec współczesny, taniec towarzyski)
              - techniki szybkiego zapamiętywania i czytania

 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe, w języku angielskim i hiszpańskim, prowadzą nauczyciele z Hiszpanii i Kanady (historia Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii, systemy prawne, podstawy cywilizacji amerykańskiej i hiszpańskiej).
Strona www: http://www.ihp-szkola.pl/
Profil społecznościowy: facebook.com/pages/Gimnazjum-i-Liceum-Srodziemnomorskie/120279494669576?v=wall&viewas=0
Adres:

Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana

ul. Kowalska 4

20-115 Lublin

Telefon: tel./fax. (081) 532 06 37, (081) 532 07 26
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Sędzielewski Robert
Osiągnięcia:


Szkoła współpracuje z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN":

 • 09.03.2011 - udział w warsztacie przygotowującym do spotkania z Izraelczykami, "Podróż do Izraela" - warsztat dla młodzieży polskiej przygotowujący na spotkanie z Izraelczykami (koordynator ze strony Ośrodka Dominika Majuk)
 • 16.03.2011 - udział w warsztatach polsko-izraelskich, „Ślady Miasta” - miasto żydowskie i chrześcijańskie w przedwojennym Lublinie. Współistnienie dwóch kultur w jednym mieście (koordynator ze strony Ośrodka Dominika Majuk)
 • 16-19.10.2011 - udział w seminarium polsko-izraelskim dla nauczycieli "Bliżej siebie" organizowanym przez ORE
 • 16.03.2012 - udział w wydarzeniu 16 marca - 70. rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu, czytanie na Placu Zamkowym nazwisk mieszkańców dzielnicy żydowskiej (koordynator ze strony Ośrodka - Aleksandra Zińczuk)
 • 30.08.2012 - udział w warsztatach polsko-izraelskich, Janusz Korczak – ludzki pomost między dwoma narodami, spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej było efektem seminarium dla nauczycieli organizowanym przez ORE (koordynator ze strony Ośrodka Izabela Czumak)
 • zwiedzanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca"
 • 14.10.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Polska:Izrael dla 45 Polaków i 45 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w Liceum Śródziemnomorskim w Lublinie. Młodzież polska i żydowska po spotkaniu uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (prowadzący: nauczycielki - Ewa Heromińska-Sokołowska, Agata Gniecka, moderatorzy: Filip Kurowiał, Barbara Walenkiewicz, Julia Dziedzic)


 


Szkoła przeprowadziła młodzieżowe działania międzynarodowe:
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa


Osoba odpowiedzialna za współpracę: Ewa Sokołowska


Kraj pochodzenia: Malta
Typ działania:
-wymiana międzynarodowa

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Ewa Sokołowska


Kraj pochodzenia: Izrael
16-03-2011
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Warsztat polsko-izraelski dla 40 Polaków i 64 Izraelczyków. Uczniowie Liceum Śródziemnomorskiego gościli młodzież ze szkół w Ben Szemen, Mihmoretz, Mizperamon, Betania i Tirata Karmel w Izraelu.

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Ewa Sokołowska.


Kraj pochodzenia: Izrael
30-08-2012
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie

Warsztat dla grupy polsko-żydowskiej "Janusz Korczak - ludzki pomost między dwoma narodami". Spotkanie 30 Polaków i 76 Izraelczyków. Spotkanie Izraelczyków odbyło się z uczniami Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie oraz gościnnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Ewa Sokołowska.


Kraj pochodzenia: Izrael
14-10-2013
Typ działania:
-spotkanie polsko-żydowskie
-warsztat

14 października 2013 roku, w dniu 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, 360 uczniów z Izraela oraz  330 uczniów z Polski wzięło udział w warsztatach edukacyjnych w sześciu lubelskich szkołach: 

 • Liceum Śródziemnomorskie
 • VIII LO  im. Z. Nałkowskiej, gościnnie Gimnazjum w Kalinówce
 • IX LO im. M. Kopernika
 • LO im. Jana III Sobieskiego
 • Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
 • II LO im. Zamoyskiego


Tego dnia młodzież uczestniczyła także w uroczystości rocznicowej w Sobiborze, podczas której Polacy i Izraelczycy spotkali się z uczestnikami powstania w Sobiborze oraz odwiedzili Groby ofiar obozu zagłady.

Osoba odpowiedzialna: Agata Gniecka, Ewa Heromińska-Sokołowska.