Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest UMCS

Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest UMCS

Kategoria: Organizacja studencka
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

 

 

Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" funkcjonujące przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, rozpoczęło swą nieoficjalną działalność 6 listopada 2009 roku. Koło powstało z inicjatywy dra Piotra Tafiłowskiego, pracownika Zakładu Informacji Naukowej i studentów drugiego i trzeciego roku kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Za cele działalności postawiono sobie m.in. aktywizowanie i integrowanie środowiska studenckiego, poszerzanie i popularyzowanie wiedzy studentów, promocję czytelnictwa, jak i samego kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo.

 

 

 

 

Strona www: www.palimpsest.umcs.lublin.pl/
Profil społecznościowy: www.facebook.com/pages/STUDENCKIE-KOLO-INFORMACJI-NAUKOWEJ-PALIMPSEST/278658084200
Adres:

Wydział Humanistyczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

E-mail: [email protected]
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:

 

1) wykłady otwarte:
- "Horror w literaturze współczesnej i filmie" (dr Anita Has-Tokarz)
- "Privilegia Typographica Polonorum - Polskie przywileje drukarskie 1493-1793" (prof. dr hab. Maria Juda)
 
2) wystawy
- Wystawa prac Edyty Juśkiewicz "Moje Roztocze"
 
3) konferencje i kongresy
- Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych „Potrzeby użytkownika biblioteki wczoraj i dziś”
- Konferencja Naukowa we Lwowie - "Documentary Communication Systems and Technology"
- II Kongres Kół Naukowych Studentów INiB
- Kongres "Biblioteka: więcej niż myślisz!"
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Źródła informacji w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym"
- III Kongres Studenckich Kół Naukowych INiB "Studenci INIB na rynku pracy"
- Ogólnopolska Konferencja "Sektor 3.0: Technologie w organizacjach pozarządowych"
- Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "Trzy Wymiary Informacji"
- I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Czytać czy nie czytać?"
 
4) Inne:
- debata "O etyce w nauce" (wsparcie organizacyjne)
- "Mohacs 29 VIII 1526" - spotkanie z autorem książki (dr Piotr Tafiłowski)
- "Poezja 2.0" - spotkanie z Leszkiem Onakiem
- spotkanie autorskie ze Stefanem Dardą
- spotkanie autorskie z Anną Jawor
- akcja promująca czytelnictwo "Daj się przeczytać!"
- wyjazd integracyjny do Krakowa
- Dzień Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS
- Projekt "Miasteczko Organizacji Studenckich" (udział)
- Dzień Dziecka w Ogrodzie Botanicznym UMCS (udział)
- Dzień UMCS w Kraśniku (udział)

  "Wampir(ologia) stosowana"   

Historia:

Dnia 21 stycznia 2010 roku Koło zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich UMCS.