Koło językowo-teatralne (Gimnazjum nr 15)

Koło językowo-teatralne (Gimnazjum nr 15)

Kategoria: Koło szkolne
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Kośminek
Opis:

Głównymi celami koła językowo - teatralnego są:
 

  • rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego
  • pobudzanie twórczego myślenia przez przygotowanie tekstów inscenizacji
  • zainteresowanie werbalnymi i pozawerbalnymi środkami ekspresji
  • rozbudzanie umiejętności odbioru dzieł kultury, w tym widowisk teatralnych (udział w wieczornych spektaklach)
  • upowszechnianie autorytetów

 

Do ceów szczegółowych należą:

 

  • pobudzanie twórczego myślenia
  • rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury, także widowisk teatralnych
  • uczenie istnienia w kulturze
     
Strona www: http://www.gimnazjum15.lublin.pl/koloteatralne.html
Adres:

 Gimnazjum nr 15

ul. Elektryczna 51

20-349 Lublin

Telefon: (081) 744 08 00; 745 41 60; fax. (081) 745 41 61
E-mail: gimnazjum15@lublin.home.pl