Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS

Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS

Kategoria: Organizacja studencka
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Śródmieście
Opis:

 

 

Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS zostało zawiązane przez studentów specjalizacji judaistycznej w czerwcu 2009 roku.
Obecnie Koło liczy 30 członków – studentów judaistyki oraz innych kierunków UMCS (I, II oraz III stopnia).
Głównym celem Koła jest pogłębianie oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny judaistyki (historia, życie kulturalne, obrzędy i kultura materialna Żydów w Polsce i na Lubelszczyźnie), współpraca z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, instytucjami oraz wszelkimi osobami kierującymi się podobnymi celami działania, współpraca z innymi kołami naukowymi studentów i/lub doktorantów judaistyki działającymi w Polsce oraz realizacja indywidualnych i zbiorowych form kreatywności studentów.

Swoje cele Koło realizuje poprzez organizowanie spotkań, konferencji, sesji naukowych i popularno-naukowych, objazdów, obozów naukowych oraz innych form mających na celu edukację i upowszechnianie wiedzy judaistycznej.

Strona www: judaistyka.umcs.lublin.pl/
Profil społecznościowy: www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Kolo-Naukowe-Studentow-Judaistyki-UMCS/121837531166541
Adres:

Siedzibą Koła jest Zakład Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, p. 320

Wydział Humanistyczny

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin

E-mail: [email protected]
Osoby powiązane z tą instytucjąOsiągnięcia:

Dotychczasowe osiągnięcia Koła stanowią:


- udział w przygotowaniu oraz realizacji projektu „Tradycja wciąż żywa” – cykl świąt żydowskich organizowanego przez Warsztaty Kultury – Filię Centrum Kultury w Lublinie w ramach programu Inkubator Animacji Kultury (maj-czerwiec 2009 r.);
- pomoc w przygotowaniu konferencji pt. „Historia i pamięć o zagładzie Żydów na Lubelszczyźnie”, zorganizowanej przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” oraz Państwowe Muzeum na Majdanku w rocznicę Akcji „Erntefest” (3. listopada 2009 r.);
- organizacja spotkania studentów I i II roku specjalizacji judaistycznej oraz pracowników Zakładu Kultury i Historii Żydów połączonego z koncertem lubelskiego zespołu klezmerskiego „Klezmaholics” (grudzień 2009 r.);
- „Co się wydarzyło 16. marca?” - prezentacja historyczna przygotowana w 68. rocznicę pierwszych transportów Żydów z getta w Lublinie do obozu zagłady w Bełżcu wraz z Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS, Stowarzyszeniem „Studnia Pamięci” oraz Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie (16 marca 2010 r.);
- udział w projekcie „Spoko Humanik” realizowanym przez Samorząd Wydziału Humanistycznego w dniach 8-19 marca 2010 r. (16. marca 2010 r. – prezentacja i promocja Koła Naukowego Studentów Judaistyki oraz specjalizacji judaistycznej);
- udział w Dniach Otwartych UMCS – m. in. prezentacja Koła podczas spotkania przyszłych studentów z pracownikami i studentami Instytutu Kulturoznawstwa, warsztat tańca żydowskiego (19. marca 2010 r.);
- organizacja i rozstrzygnięcie konkursu na logo Koła (marzec 2010 r.);
- dwudniowy objazd naukowy szlakiem miast i obiektów kultury materialnej związanej z historią, kulturą i obrzędowością Żydów południowej Lubelszczyzny - Łęczna, Włodawa, Izbica, Zamość, Krasnobród, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Józefów Biłgorajski, Biłgoraj, Szczebrzeszyn (8-9 maja 2010);
- II edycja konferencji w rocznicę Akcji „Erntefest” pt. „Wokół Zagłady – nowe perspektywy badawcze”, Wydział Humanistyczny UMCS, współorganizowana wraz z Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS, Stowarzyszeniem „Studnia Pamięci” oraz Państwowym Muzeum na Majdanku (konferencja dwudniowa - 3-4 listopada 2010 r., ogólnopolska).