Liceum Ogólnokształcące w Józefowie

Liceum Ogólnokształcące w Józefowie

Javascript is required to view this map.
Kategoria: Liceum, szkoła ponadgimnazjalna
Województwo: Lubelskie
Miasto: Józefów
Opis:

Współpraca w Ośrodkiem "Brama Grodzka-Teatr NN" w ramach projektów:

  • WIRTUALNE MIASTECZKO

W dniu 19 maja 2011r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie odbył się pokaz wirtualnej makiety przedstawiającej Józefów z okresu międzywojennego. Makieta została stworzona w ramach projektu, którego autorem i realizatorem jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” a grantodawcą – Fundacja ORANGE.  Liceum Ogólnokształcące w Józefowie było jednym z partnerów Bramy Grodzkiej w realizacji projektu. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez pracowników Ośrodka, m. in. w warsztatach filmowych, w rezultacie których powstał filmowy przewodnik po Józefowie.

Jednakże najważniejszym produktem końcowym projektu była wirtualna makieta Józefowa – „innowacyjny środek dydaktyczny umożliwiający interaktywny spacer po historycznej zabudowie sztetla jakim był Józefów oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi fenomenu kulturowego miasteczek Lubelszczyzny”. Makieta, która została stworzona na podstawie przedwojennych map, fotografii i dokumentacji technicznych w oparciu o technologię Google Earth, jest efektem żmudnej współpracy historyków, grafików komputerowych z pracownikami Ośrodka. Wirtualną makietę wraz z przewodnikiem, szczegółowy opis projektu oraz zbiór informacji o historii Józefowa można odnaleźć na stronie internetowej www.miasteczko.teatrnn.pl

  • FESTIWAL "ŚLADAMI SINGERA

Odbędzie się w Józefowie w dn. 18-20 lipca 2011r i będzie zwieńczeniem różnorodnych działań podejmowanych przez młodzież licealną i gimnazjalną z naszej miejscowości pod przewodnictwem artystów współpracujących z Ośrodkiem.

  • ŚLADAMI ŻYDÓW NA LUBELSZCZYŹNIE

Nauczycielki Liceum - pani Irena Wojtowicz i Katarzyna Koźlewicz, brały udział w dwustopniowym seminarium dla nauczycieli i edukatorów realizowanemu przez Ośrodek we współpracy ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur i Muzeum Historii Żydów Polskich. W programie spotkań były warsztaty, wykłady, wycieczki i prezentacje poświęcone dziedzictwu źydowskiemu Lubelszczyzny. Ostatnie szkolenie w dniach 3-5.06.2011 odbyło się w Józefowie.

Strona www: http://www.lojozefow.hekko.pl/joomla/index.php
Adres:

ul. Broniewskiego 14,

23-460 Józefów