Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Kategoria: Ośrodek kultury
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Opis:

DDK „Węglin”, czyli Duża Dawka Kultury na Węglinie!

Na kulturalnej mapie Lublina Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” jest instytucją, która powstała dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców dzielnicy Węglin Północny. Drzwi nowej, miejskiej instytucji, oficjalnie otwarto 2 października 2011 roku. Od tamtej pory Dedek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem swoją bogatą ofertą, która skoncentrowana jest wokół trzech osi: edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, cykle prezentujące interesujące zjawiska teatralne, muzyczne, sztukę współczesną oraz działania aktywizujące kulturalnie i animujące mieszkańców. W swojej ofercie ma kilkadziesiąt form warsztatowych i kilkanaście cykli tematycznych.

Realizacji wszystkich działań przyświeca idea kultury, jako zjawiska integrującego ludzi i pola indywidualnych, świadomych wyborów. Oferty warsztatowa oraz programowa są wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzanych w 2011 roku w dzielnicy Węglin. Na podstawie ankiet, rozmów z mieszkańcami oraz własnego doświadczenia, DDK „Węglin” od początku buduje instytucję, która z jednej strony ma służyć dzielnicy, z drugiej mieć charakter kulturotwórczy. DDK „Węglin” tworzy atrakcyjną ofertę edukacji artystycznej dla osób w każdym wieku, prezentuje dokonania twórców, promuje talenty, buduje program twórczego spędzania wolnego czasu, przy tworzeniu oferty kulturalnej współpracuje ze społecznością lokalną.

Świat kultury” DDK „Węglin” to świat gościnny, otwarty, tolerancyjny, pełen energii i pomysłów, odpowiadający na potrzeby mieszkańców dzielnic Węglin Północny, Węglin Południowy, Konstantynów, ale i całego Lublina. To „świat kultury” na wyciągnięcie ręki, stwarzający atmosferę wzajemnego poznania i zrozumienia. Świat warsztatów, spotkań, wydarzeń, dyskusji wokół tego, co ważne. Świat dla wszystkich, od tych najmłodszych po najstarszych, o różnych kulturalnych gustach i oczekiwaniach. To miejsce, w którym domownicy swojego domu kultury czują się naprawdę dobrze, ze sobą i z kulturą, którą otrzymują oraz spotykają się na co dzień, przychodząc do DDK „Węglin”.

DDK „Węglin” jest partnerem programów „Rodzina Trzy Plus”, „Miejsce Przyjazne Rodzicom i Dzieciom” oraz „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Projekty tej instytucji w serwisie:Jestem tutaj!

osoba odpowiedzialna za projekt - Mateusz Nowak

 

Strona www: www.ddkweglin.pl
Adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
ul. Judyma 2a

20-716 Lublin

Telefon: Telefon: (81) 466 59 10
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Księżniak Sławomir
Projekty tej instytucji w serwisie:Jestem tutaj!