Fundacja "5Medium"

Fundacja "5Medium"

Kategoria: NGO
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Opis:

Fundacja „5Medium” to lubelska organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją pozaformalną, skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym. Do głównych obszarów działań fundacji należą: edukacja medialna i edukacja informacyjna. W kręgu zainteresowań znajduje się również edukacja kulturalna a w szczególności zagadnienia związane z przenikaniem się kultury i nowych technologii. Realizowane przez fundację projekty kładą nacisk na wykształcenie odpowiednich kompetencji, m.in. umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Motto Fundacji "5Medium": F5 odświeża!

Strona www: www.5medium.org
Adres:

ul. Broniewskiego 11

20-448 Lublin

Telefon: 514181921
E-mail: [email protected]
Osoba zarządzająca: Jarmuł Agnieszka
Osoby powiązane z tą instytucjąHistoria:

Powstanie Fundacji "5Medium" jest związane z programem "Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury" i staraniami Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. To właśnie podczas szkoleń w ramach programu, pomocy w organizacji/realizacji różnych lubelskich wydarzeń kulturalnych a później też samodzielnych akcji ("Za!-loguj się!", "Lublin Europejska Stolica Wolontariatu") obecni członkowie Fundacji mieli okazję się spotkać, zaprzyjaźnić i stworzyć zespół gotowy do podejmowania własnych działań w zakresie edukacji pozaformalnej.

Projekty tej instytucji w serwisie: Miasto z(po)mysłami
5 minut pod Baobabem
Bajki na ścianie
Za!-loguj się