Ewa Grodecka

Ewa Grodecka

Kategoria: Nauczyciel
Instytucje powiązane z użytkownikiem:Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin
Dzielnica Lublina: Kalinowszczyzna
Opis:


Uczestniczy w projektach proponowanych przez CEO / Literacki Atlas Polski, organizuje w szkole obchody dla upamiętnienia holocaustu.
publikuje teksty metodyczne, stara się zarażąć uczniów "pasją czytania". Opublikowała liczne teksty metodyczne.

 

  • Współpracowała z Ośrodkiem „Brama Grodzka-Teatr NN” przy projektach:

- o wielokulturowości Lublina i Lubelszczyzny
- "Elementarz"
- "Listy do Henia"
- "Czytanie Czechowicza" (co roku)
- "Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" 
- Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto Poezji": Świadectwa