Chusta "KLANZY"

Chusta "KLANZY"


Osoba odpowiedzialna za projekt: Zofia Zaorska
Instytucja odpowiedzialna za projekt: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
Czas trwania: 01.01.1970 - 31.12.2014
Opis projektu:

   Chusta KLANZY proponowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA to pomoc dydaktyczna, która zyskała ogromną rzeszę sympatyków. Zabawy z chustą mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a jedno działanie może ćwiczyć różne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie.

  Chusta KLANZY dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie. Stowarzyszenie KLANZA przygotowało specjalną książkę „Zabawy z chustą” pod redakcją Anny Wasilak, prezentującą zbiór różnorodnych pomysłów do wykorzystywania w sali lub w plenerze, podczas pracy z każdą grupą wiekową.

   Wielu nauczycieli zwraca uwagę iż obecnie potrzebne jest „coś” co zachęci, przyciągnie wzrok dziecka. Do przeprowadzenia zabaw z chustą potrzebne jest duże, wysokie pomieszczenie (najlepiej sala gimnastyczna). Jeśli warunki są sprzyjające najlepiej organizować zabawy na plenerze.

Zabawy z chustą:
- ułatwiają wzajemne poznanie i integrację grupy, umożliwiają zapamiętanie imion i wymianę podstawowych informacji o sobie;
- ćwiczą współdziałanie, integrują grupę poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, zachęcają do nawiązywania kontaktów i współpracy;
- ćwiczą refleks i spostrzegawczość, wymagają skupienia uwagi, ćwiczą szybkie reakcje na określony sygnał lub znak;
- ćwiczą zwinność i zręczność, rozwijają takie cechy charakteru, jak pewność siebie i wiara we własne siły i odwaga;
- oparte są na zaufaniu do grupy, pozwalają doświadczyć „bycia w grupie”;
- wprowadzają odprężenie i relaks, wywołują dobry nastrój i psychiczne odprężenie;
- ćwiczą sprawność manualną, rozwijają precyzję ruchów i małą motorykę;
- ćwiczą umiejętności rozpoznawania kolorów;
- „w ganianego” - wpływają na ogólną motorykę organizmu, ćwiczą szybkość i wytrzymałość;
- oparte na zgadywaniu, ćwiczą percepcję wzrokową, pamięć i spostrzegawczość;
- gry uczące zasad i ich postrzegania;
- wymagające dodatkowych rekwizytów, rozwijają wyobraźnię, modyfikują i uatrakcyjniają zabawy już istniejące;
- mogą odbywać się przy muzyce.
 

Działania w ramach projektu
  • Warsztaty dla dzieci
Środowisko docelowe
  • Dzieci
Działanie środowiskowe w ramach projektu
  • Działalność artystyczna
  • Edukacja
  • Organizacja czasu wolnego
Status projektu: Dobra Praktyka
Opis pomocy: