Żyd nie znaczy obcy. Projekt edukacyjny dla uczniów I Liceum im. W. Broniewskiego w Świdniku

Żyd nie znaczy obcy. Projekt edukacyjny dla uczniów I Liceum im. W. Broniewskiego w Świdniku


Osoba odpowiedzialna za projekt: Aneta Jagieła
Instytucja odpowiedzialna za projekt: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
Czas trwania: 01.09.2011 - 22.06.2012
Opis projektu:

Klasa I – początek roku szkolnego – pojęcie kultury, poświęcenie uwagi judaizmowi, kosmogeneza według Izaaka Lurii jako wstęp do przygody literackiej z prozą Brunona Schulza – odkrywanie szechiny w opowiadaniach „Sklepów cynamonowych” zakończone klasowym konkursem literackim

Klasa II – II semestr szkolenie przy pomocy prezentacji multimedialnej na temat: „Naród żydowski w historii Polski” (etymologie, biblijna historia narodu żydowskiego, Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy, określenie sztetl, polin, antysemityzm a epidemie dżumy, dane statystyczne pokazujące wkład narodu żydowskiego w kulturę i gospodarkę polską, Żydzi a powstania narodowowyzwoleńcze, pojęcie asymilacji kulturowej, pozytywistyczny postulat asymilacji, żydowscy twórcy i ich wkład w kulturę polską: Singer, Leśmian, Schulz, Korczak …, dane statystyczne w przededniu II wojny światowej połączone z informacjami dotyczącymi Szoah). Dyskusja na temat wkładu narodu żydowskiego do spuścizny kulturowej Polaków, sprowokowanie rozmowy na temat polskiego antysemityzmu (dobrym początkiem jest film Obcy VI – z 2006 r.)

Klasa III – I semestr – prezentacja multimedialna poświęcona Szoah w kontekście polityki nazistowskiej, projekcja filmu „Nadzieja umiera ostatnia” (Halina Birenbaum) – warsztaty poprzedzające wyjazd do Muzeum Auschwitz. Ostatni etap przygody z historią i kulturą narodu żydowskiego to przygotowanie plakatów Żyd nie znaczy obcy.

Działania w ramach projektu
  • Warsztaty dla młodzieży
  • Wycieczka
Środowisko docelowe
  • Młodzież
Działanie środowiskowe w ramach projektu
  • Edukacja
Oddziaływanie poprzez
  • Film
  • Literatura
  • Nauka
Status projektu: Zakończony
Opis pomocy:

Miejsce realizacji projektu:
I Liceum im. W. Broniewskiego w Świdniku
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Świdnik
E-mail: sekretariat@1lo.swidnik.pl