II Konkurs wiedzy o kulturze i historii Żydów

II Konkurs wiedzy o kulturze i historii Żydów


Instytucja odpowiedzialna za projekt: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Czas trwania: 01.10.2010 - 28.02.2011
Opis projektu:

 • Projekt jest wspólną inicjatywą Izabeli Mazur i Małogorzaty Mazur.

 • II edycja konkurs dla uczniów (poprzednia odbyła się dwa lata temu). W grudniu zapoznano uczewstników z regulaminem, zakresem zagadnień oraz bibliografią, która zawierała przede wszystkim filmy fabularne i dokumentalne ( Skrzypek na dachu, Korczak, Austeria, Pianista, Marcowe migdały, Fotoamator, Chleb, Lista Sendlerowej), filmy z You Tube poświęcone świętom żydowskim, a także album Maxa Kirnbergera Fotografie getta.

 • W ramach przygotowania do konkursu zaproszono chętnych na warsztaty poświęcone kolejno: Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, życiu przedwojennego sztetla oraz obyczajom i świętom żydowskim. Warsztaty odbyły się 9 II, 16 II i 23 II.

 • Opracowując program pierwszych zajęć, wykorzystano scenariusz, otrzymany podczas szkolenia „Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”, uzupełniony o prezentację komputerową oraz materiały dotyczące Sprawiedliwych z Kraśnika i okolic zaczerpnięte z Regionalisty i z internetowego serwisu historycznego Muzeum Historii Żydów Polskich Polscy Sprawiedliwi. Zadaniem uczniów miało być obejrzenie filmu dokumentalnego Lista Sendlerowej.

 • Podczas warsztatów poświęconych życiu przedwojennego sztetla, również zainspirowanych szkoleniem, zachęcono uczniów do wędrówki nie po uliczkach anonimowego sztetla, lecz po placach i zaułkach naszego miasta. Mieli okazję wykazać się znajomością miejsc związanych z historią kraśnickich Żydów. Tym razem samodzielne przygotowanie uczestników polegało na uważnym obejrzeniu Skrzypka na dachu.

 • Przed zajęciami poświęconymi świętom i tradycjom żydowskim uczniowie otrzymali zadanie obejrzenia poleconych w regulaminie konkursu filmów z YouTube oraz Austerii. Jako materiał szkoleniowy wykorzystano także pomoce z Muzeum Galicja w Krakowie.

 • 23 marca odbył się konkurs. Uczestniczyły w nim trzy czteroosobowe zespoły złożone z uczniów, którzy wcześniej brali udział w warsztatach. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej zadaniem grup było rozwiązanie testu, w drugiej natomiast uczniowie oglądali fragmenty filmów i odpowiadali na pytania dotyczące tradycji i historii Żydów od początku XX wieku. Suma punktów z obydwu części przesądziła o ostatecznym wyniku.

 • W przerwie konkursu uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawki wydawnictw Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.

 • Wszystkie zespoły nagrodzono cennymi książkami, które otrzymano dzięki życzliwości Ośrodka Brama Grodzka (przede wszystkim pana Emila Majuka), a także Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

 • Przewidziano realizację kolejnych edycji konkursu.

 

Działania w ramach projektu
 • Warsztaty dla młodzieży
 • Wystawa
Środowisko docelowe
 • Młodzież
Działanie środowiskowe w ramach projektu
 • Edukacja
 • Organizacja czasu wolnego
 • Popularyzacja czytelnictwa
Oddziaływanie poprzez
 • Film
 • Internet
 • Nauka
Status projektu: Zakończony
Miejsce realizacji projektu:
Kraśnik
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Kraśnik
Strona www: http://www.zs3.neostrada.pl/dyrekcja.html
E-mail: [email protected]