Sztuka Pamięci: warsztaty artystyczno-edukacyjne - II edycja

Sztuka Pamięci: warsztaty artystyczno-edukacyjne - II edycja


Osoba odpowiedzialna za projekt: Marcin Sudziński
Instytucja odpowiedzialna za projekt: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Czas trwania: 01.02.2010 - 01.10.2010
Opis projektu:


    Celem działań zapoczątkowanych w 2009r. w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN” pod nazwą „Sztuka Pamięci” jest popularyzacja idei szeroko rozumianej pamięci o przeszłości, a której głównym narzędziem działań jest fotografia. Dzięki rosnącej popularności tego medium i łatwości wykonywania obrazów fotograficznych dziedzina ta stała się atrakcyjna i łatwo dostępna również dla dzieci i młodzieży. Digitalizacja współczesnego świata bazującego w dużej mierze na obrazach wymaga podjęcia działań z zakresu kultury wizualnej możliwie jak najwcześniej. Młody człowiek musi wypracować w sobie krytyczny model rzeczywistości. Jednym ze sposobów nabierania świadomości w swoistym czytaniu obrazów jest ciemnia fotograficzna i działania zmierzające do wytworzenia pojedynczego obrazu klasycznymi metodami.

    Do niezwykłych zjawisk, które możemy obserwować w Lublinie należą małe zakłady fotograficzne (jest ich zaledwie kilka), które w ofercie usługowej proponują zdjęcia wykonane tradycyjnymi metodami. Po przeprowadzeniu rekonesansu można ustalić na chwilę obecną trzy takie zakłady:

-„Foto Renata” pani Renaty Sarnawskiej na ul. Królewskiej
- „Foto Zorza i Reszta” pani Agnieszki Błaszuk na ul. Lubartowskiej
- „Fotorożek” na ul. Jezuickiej.

    Zakłady te wyraziły zgodę na przeprowadzenie serii praktycznych działań skierowanych do młodzieży licealnej. Zadanie opiera się na kilkutygodniowej pracy młodzieży z lubelskich liceów w ww. zakładach fotograficznych, pracowni fotografii Ośrodka TNN oraz (w fazie przygotowania wystawy powstałych tam prac) w Izbie Drukarstwa na Żmigrodzie.

    W działania włącza się czynnie pracownia fotografii Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” prowadzona przez Marcina Sudzińskiego gdzie młodzież będzie wykonywać fotografie starymi kamerami z XIX w. oraz klasyczne odbitki fotograficzne.

    Liczba uczestników warsztatów to 16 osób podzielonych na 4 grupy (po 4 osoby w grupie) i przypisanych do konkretnego zakładu fotograficznego. Zgodnie ze specyfiką zakładów młodzież zajmie się następującymi tematami: praca wielkoformatową kamerą, porter, autoportret, fotografia na porcelanie, wytworzenie klasycznej odbitki srebrowej, ręczny retusz, oprawa fotografii. Młodzież będzie wykonywać dodatkowo fotoreportaże oraz wywiady z pracownikami zakładów i tworzyć formę dokumentalną metodą Digital Story Telling. Zadanie zakończy się wspólną wystawą wytworzonych prac w galerii Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”.


HARMONOGRAM:

01.02.-01.04.2010.
Rekonesans wśród małych zakładów fotograficznych (3 zakłady) Śródmieścia i Starego Miasta.  Zebranie spośród licealistów grupy młodzieży chętnej do pracy. Ustalenie formy warsztatów i harmonogramu spotkań młodzieży z właścicielami zakładów.

02.04.-01.07.2010.
Spotkania z wybraną grupą młodzieży (16 osób) w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN”, rozmowy o fotografii i indywidualnych preferencjach uczestników warsztatów w celu pogrupowania osób zgodnie z ich zainteresowaniami. Kontakt młodzieży z zakładami fotograficznymi, zapoznanie z pracownią fotograficzną Ośrodka. Omówienie systemu pracy zgodnie ze specyfiką każdego z zakładów. Rozdzielenie zadań wewnątrz grup, przeprowadzenie warsztatów z Digital Story Telling w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN”.

02.07-01.09.2010.
Rozpoczęcie warsztatów, praca w poszczególnych zakładach, praca w ciemni Ośrodka TNN, spotkania i prelekcje o fotografii dla uczestników warsztatów w Ośrodku. Omawianie problemów pracy warsztatowej. Spotkania z poszczególnymi grupami, omawianie rezultatów pracy. Wspólne plenery w przestrzeni Starego Miasta i Śródmieścia. Tworzenie reportażu dokumentującego podejmowane działania.

02.09.-01.10.2010.
Zakończenie prac warsztatowych, analiza zebranego materiału do wystawy, wybieranie prac, przygotowanie prac do ekspozycji. Montaż reportażu (Digital Story Telling) i przygotowanie do prezentacji. Oprawa prac w Izbie Drukarstwa, przygotowanie afiszy. Wernisaż.

Działania w ramach projektu
  • Działanie w dzielnicach
  • Spotkanie
  • Warsztaty dla młodzieży
  • Wystawa
Środowisko docelowe
  • Miasto
  • Młodzież
Status projektu: Zakończony
Opis pomocy:

Miejsce realizacji projektu:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"; zakłady fotograficzne: „Foto Renata”, „Foto Zorza i Reszta”, „Fotorożek” ; dzielnice Lublina
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Lublin
E-mail: marcin.sudzinski@tnn.lublin.pl
Telefon: (081) 532 58 67