Miasto z(po)mysłami

Miasto z(po)mysłami


Osoba odpowiedzialna za projekt: Agnieszka Jarmuł
Instytucja odpowiedzialna za projekt: Fundacja "5Medium"
Czas trwania: 01.03.2012 - 14.07.2012
Opis projektu:

“Miasto z (po)mysłami” to przedsięwzięcie w zakresie edukacji kulturalnej i informacyjnej realizowane przez Fundacje „5Medium” w Lublinie w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, realizowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Podczas trwających od 11 kwietnia do 15 maja spotkań, 16 osobowa grupa dzieci i młodzieży licealnej oraz studentów (8 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 8 licealistów i studentów) przy pomocy wolontariuszy i wsparciu merytorycznym osób prowadzących warsztaty, poznała oraz udokumentowała życie jednej z ulic Lublina w dzielnicy Śródmieście – ulicy Kowalskiej.


Projekt był próbą pokazania digitalizacji jako działania obywatelskiego, służącego archiwizowaniu teraźniejszości, pozwalającego na pełniejsze poznanie miejsca, w którym na co dzień żyjemy.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą została wykorzystana metoda medialabu - forma działania umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o umiejętnościach z różnych dziedzin.

W ramach projektu dzieci i młodzież oraz studenci wzięli udział w kilku rodzajach warsztatów: integracja grupy, Historia Mówiona i dźwięk, słowo, fotografia, video oraz obraz; dostosowanych do potrzeb i możliwości osób słabo widzących i niewidomych. Uczestnicy projektu wykorzystując zdobytą na warsztatach wiedzę i umiejętności, angażując swoje zmysły: wzrok (fotografie, filmy), słuch (nagrania dźwiękowe), smak, węch i dotyk (opisy) oraz nowe media, podczas spaceru ulica Kowalską, zebrali materiały niezbędne do stworzenia multimedialnej „pocztówki miejsca” na mapie Lublina.

Podsumowaniem projektu był otwarty pokaz finałowy (czerwiec), na którym zaprezentowane zostały efekty wspólnej pracy dzieci z Ośrodka, młodzieży licealnej i studenckiej - multimedialna mapa oraz krótki reportaż z przebiegu projektu.

Materiały uzyskane podczas całego projektu, czyli: scenariusze zajęć i mapa multimedialna (pocztówka miejsca) są udostępnione na wolnych licencjach w Internecie. Dzięki temu każdy edukator może wykorzystać je w swoich działaniach.

 

Działania w ramach projektu
 • Działanie społeczne
 • Działanie w dzielnicach
 • Projekcja multimedialna
 • Warsztaty dla dzieci
Środowisko docelowe
 • Dzieci
 • Miasto
 • Młodzież
 • Niepełnosprawni
 • Wykluczeni
Działanie środowiskowe w ramach projektu
 • Działalność artystyczna
 • Edukacja
 • Organizacja czasu wolnego
Oddziaływanie poprzez
 • Film
 • Fotografia
 • Internet
 • Literatura
 • Muzyka
Status projektu: Dobra Praktyka
Miejsce realizacji projektu:
Lublin
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Lublin
Dzielnica Lublina: Czechów Południowy
Strona www: http://www.miasto.5medium.org
E-mail: [email protected]