Forum Edukacji Kulturalnej

Forum Edukacji Kulturalnej


Osoba odpowiedzialna za projekt: Natalia Dzieduszycka
Instytucja odpowiedzialna za projekt: Forum Edukacji Kulturalnej
Czas trwania: 01.01.1970 - 31.12.2014
Opis projektu:

   Forum Edukacji Kulturalnej to pomysł Fundacji Kultury na interaktywny portal, którego celem jest integracja oraz podnoszenie kwalifikacji licznego, choć rozproszonego środowiska animatorów kultury oraz ludzi związanych z edukacją kulturalną. Ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i udostępnienie dobrych profesjonalnych praktyk.
Pomysł na portal powstał podczas Kongresu Edukacji Kulturalnej (Warszawa, 21-22.10.2008), w ramach którego zgłoszono postulat stworzenia internetowego „Informatorium” edukacji kulturalnej.

   Portal jest krokiem w kierunku tworzenia nowych form uczestnictwa w kulturze oraz ugruntowania tego, co najbardziej potrzebne i wartościowe w tym niezbędnym dla prawidłowego rozwoju społecznego obszarze.

Zadania jakie stawia sobie Forum Edukacji Kulturalnej to:
*  prezentacja i promocja projektów i działań kulturalnych z całej Polski;
*  mobilizacja środowisk lokalnych;
*  kształtowanie wzorca dobrych praktyk;
*  prowadzenie otwartych dyskusji związanych z tematyką szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i wiedzy o kulturze;
*  stworzenie przestrzeni dialogu i wymiany myśli;
*  przełamywanie barier komunikacyjnych;
*  pomoc merytoryczna oraz doradztwo w tworzeniu projektów i poszukiwaniu partnerów.

 

Działania w ramach projektu
  • Animacja sieci (Internet)
  • Działanie społeczne
  • Konferencja naukowa
  • Sesja naukowa
Środowisko docelowe
  • Dorośli
  • Miasteczko
  • Miasto
Działanie środowiskowe w ramach projektu
  • Działalność artystyczna
  • Edukacja
  • Organizacja czasu wolnego
Status projektu: Dobra Praktyka
Opis pomocy:

Forum Edukacji Kulturalnej to miejsce współpracy i wymiany doświadczeń między placówkami, instytucjami i osobami związanymi z edukacja kulturalną, poprzez:
*  umieszczenie oraz rozsyłanie informacji o Forum Edukacji Kulturalnej;
*  wzajemnną wymianę wiadomości oraz linków;
*  zgłaszanie ciekawych projektów i aktualności z dziedziny edukacji kulturalnej.

Miejsce realizacji projektu:
internet
Województwo: Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Dzielnica Lublina: Czuby Północne
Strona www: http://www.edukultura.pl/index.htm
E-mail: [email protected]
Telefon: (22) 621 05 29