Dźwięk i video

Dźwięk i video (scenariusz)

Temat: Kultura i sztuka
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Sztuka
 • Muzyka
Metody pracy
 • Praca z komputerem
 • Praca indywidualna
Pomoce dydaktyczne: Windows Movie Maker, internet, dowolny utwór muzyczny
Czas trwania lekcji: 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Gimnazjum

Streszczenie:

W czasie zajęć uczniowie poznają zasady działania pracy z multimediami takimi jak dźwiek i video.


Cele zajęć:

 

Cel ogólny:

 Doskonalenie umiejętności pracy z multimediami: dźwięk i video.

 

Cel szczegółowy:

Uczeń rozumie działanie prostego edytora filmowego i potrafi samodzielnie za jego pomocą dokonać prostych działań edycyjnych na materiale multimedialnym.

 

 


Przebieg zajęć:

 

 1. Nauczyciel przedstawia uczniom cel lekcji. 

                  
 2. Uczniowie wyszukują na portalu www.youtube.com krótki, interesujący ich film. Może to być fragment zawodów sportowych, zabawna scenka etc. Istotne jest, by film nie zawierał dialogów.

      
 3. Kilku wytypowanych przez nauczyciela uczniów prezentuje wyszukane przez siebie filmy i stara się opisać własnymi słowami zarówno sam obraz (np.: film ten prezentuje kilku biegaczy na ostatnich metrach wyścigu) jak i warstwę dźwiękową (np. w tym filmie nie ma muzyki; muzyka jest w tym filmie bardzo ważna, bo rozśmiesza).

          
 4. Uczniowie zapisują wybrane przez siebie filmy na dysk twardy komputera. Plik musi mieć format AVI (taki jest obsługiwany przez program Windows Movie Maker). Polecamy stronę www.ytconv.com. Za jej pośrednictwem można zapisać dowolny film z portalu YouTube.com.

         
 5. Uczniowie otwierają program Windows Movie Maker i importują plik wideo oraz pliki dźwiękowe.

     
 6. Uczniowie wykonują zadanie polegające na dodaniu do pliku filmowego wybranego przez siebie utworu dźwiękowego. Dopuszczalna jest zarówno całkowita zmiana tła dźwiękowego jak i proporcjonalne zmieszanie ze sobą oryginalnego dźwięku i dodanego utworu muzycznego.

        
 7. Zadanie można uznać za zakończone w chwili wyeksportowania projektu z programu.

 

 

Instrukcja ściągania filmów z portalu www.youtube.com

 1. Wyszukaj na portalu www.YouTube.com interesujący Cię krótki (do 2 minut)  film – może być to np. fragment zawodów sportowych, wyścigu samochodowego, zabawny upadek etc. Istotne – film nie powinien zawierać dialogów.

 2.  Skopiuj do schowka adres URL tego filmu.

 3. Otwórz nową kartę przeglądarki internetowej i wejdź na stronę http://www.ytconv.com/

 4. Wklej ze schowka adres URL filmu, który znalazłeś na portalu YouTube.