Spacer po miejscu zamieszkania

Spacer po miejscu zamieszkania (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o kulturze
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Kwerenda
 • Praca z komputerem
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Spacer
 • Praca z tekstem
 • Prezentacja
Autor: Aleksandra Zińczuk
Czas trwania lekcji: 60 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Szkoła Ponadpodstawowa

Streszczenie:

Podstawą przeprowadzenia zajęć jest spacer po własnej dzielnicy, na który uczniowie idą indywidualnie, wcześniej. Następnie w grupie odbywa się rozmowa i prezentacja tego, co przygotowali uczniowie.

 


Cele zajęć:
 • skłonienie uczniów do zainteresowania ich najbliższą okolicą;
 • pogłębienie wiedzy o Małej Ojczyźnie;
 • zaiteresowanie jej historią i dziedzictwem.

Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Nauczyciel wita uczniów i informuje ich, że zajęcia będą dotyczyć dziedzicwa kulutrowego Małych Ojczyzn, konkretnie dzielnicy, którą wybiorą uczniowie. Na poprzednich zajęciach uczniowie mają jako zadanie domowe pójście na spacer. 

Spacer
  Należy wybrać się na spacer z rodzicami, bądź kolegami (można także samemu) i odnaleźć stare budownictwo w okolicy.

Zachęca się uczniów, by zrobili zdjęcia, rysunki lub opisy. Powinni wybrać jeden budynek, ich zdaniem najciekawszy, i przez Internet (Leksykon Lublin) lub w książkach spróbować znaleźć podstawowe informacje:

 • co to za budynek;
 • dlaczego akurat w tym miejscu się znajduje;
 • do czego kiedyś służył.

Część główna

 1. Na zajęciach każdy opowiada o wybranym budynku, pokazuje zdjecia lub rysunki.
 2. Wszycy wspólnie wymyslają krótką historyjkę (fikcję połączoną z faktami), dotyczącą budynku lub jego mieszkańców.
 3. Uczniowie na zadanie domowe spisują historie wymyślone na lekcji.
 4. Jeśli uczeń nie znalazł niczego w swojej okolicy, może wybrac inne miejsce w mieście lub poza miastem (kamienicę lub inny obiekt).