W barokowym kościele p.w. Rozesłania świętych Apostołów w Chełmie

W barokowym kościele p.w. Rozesłania świętych Apostołów w Chełmie (scenariusz)

Temat: Kultura i sztuka
Miejscowość: Chełm
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Sztuka
 • Plastyka
 • Muzyka
 • Religia
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Kwerenda
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Spacer
 • Praca z tekstem
 • Dyskusja
Autor: Anna Popielewicz
Czas trwania lekcji: 3 godziny (spacer)
Grupa docelowa (uczniowie): I/LO, Technikum

Streszczenie:

Uczniowie na tydzień przed wycieczką dzielą się na grupy i otrzymują zadania do przygotowania dotyczące zwiedzania barokowego kościoła. Na lekcji przeprowadzonej w obiekcie wejdą w rolę przewodników. Zadaniem wycieczki jest dostarczenie uczniom wiedzy o sztuce barokowej na podstawie analizy dzieła architektonicznego oraz dzieł rzeźbiarskich i malarskich.


Cele zajęć:


Cele ogólne:

 • zapoznanie z historią kościoła barokowego, historią stylu i dzieł charakterystycznych dla epoki.

Cele operacyjne - Uczeń:

 • potrafi wskazać cechy stylu barokowego;
 • rozumie pojęcia dotyczące sztuki okresu baroku i potrafi je wykorzystać w analizie dzieła sztuki;
 • zna zespół budynków kościelnych;
 • zna przeszłość tych obiektów;
 • zna postaci fundatorów kościoła;
 • analizuje dzieła sztuki znajdujące się wewnątrz kościoła;
 • słucha i wypowiada się na temat koncertu organowego muzyki z danej epoki.

 


Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Prowadzący informuje uczestników, że zajęcia będą dotyczyły sztuki baroku. Uczestnicy poznają jej charakterystyczne cechy  podczas wycieczki po obiektach sakralnych. 

Część główna


1. Przybycie do obiektów kościelnych.

2. Prezentacja historii kościoła oraz osób fundatorów.

3. Zwiedzanie obiektu z zewnątrz – kompozycja i symbolika.

4. Zwiedzanie obiektu wewnątrz:

 • malarstwo religijne,
 • malarstwo iluzjonistyczne,
 • snycerka,
 • ołtarz główny,
 • ambona,
 • chrzcielnica,
 • organy,
 • koncert muzyki barokowej.

5. Recytacja wierszy religijnych z okresu baroku.

6. Dyskusja: „Sztuka baroku – rozmach zwycięskiego kościoła i bogactwo formy”


Praca domowa

Praca pisemna lub przygotowanie wypowiedzi ustnej na temat: 

Na czym polega zjawisko synkretyzmu gatunkowego w sztuce barokowej? Problem objaśnij na podstawie opisu wnętrza wybranego kościoła barokowego.