Dom rodzinny i lokalna wspólnota

Dom rodzinny i lokalna wspólnota (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Lublin
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Drama
 • Pogadanka
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Wywiad
Autor: Bogusław Kasperek
Czas trwania lekcji: 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): V/SP

Streszczenie:

Na lekcjach wcześniejszych opracowano zestaw pytań, które uczniowie chcieliby zadać swoim dziadkom lub osobom starszym. Zaproszono dziadków i poproszono, aby przynieśli swoje zdjęcia. Sala lekcyjna została odpowiednio przygotowana (układ ławek i krzeseł, dekoracje, laurki, słodki poczęstunek). Przybyłych gości wita nauczyciel i delegacja uczniów, inna grupa usadza gości. Wszyscy zajmują swoje miejsca.

Zajęcia będą sfinalizowaniem klasowego przedsięwzięcia.


Cele zajęć:


Cel ogólny:

 • Umocnienie poczucia związku z domem rodzinnym i lokalna wspólnotą.

 

Cele operacyjne - Uczeń:

 • stawia pytania;
 • obserwuje i porównuje fotografie różnych osób;
 • analizuje elementy na fotografii;
 • poznaje korzenie własne i rówieśników;
 • kreatywnie myśli o przeszłości.

Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Przywitanie gości i poinformowanie o temacie spotkania.

Część główna

1. Uczniowie oglądają fotografie przyniesione przez babcie i dziadków.
2. Dla kilku fotografi uczniowie wymyślają historię.
3. Konfrontacja uczniowskiej fikcji z wysłuchaniem rzeczywistej historii o osobach znajdujących się na zdjęciach.
4. Zadawanie pytań przez uczniów własnym i cudzym dziadkom.
5. Porównywanie dzieciństwa wnuków i dziadków.

Podsumowanie

1. Podziękowania gościom za przybycie i udział w zajęciach.
2. Wykonanie wspólnej fotografii uczestnikom spotkania.
 


Bibliografia:
 1. Kubiszyn Marta, Historia mówiona jako metoda badania dziedzictwa środowiska lokalnego.
 2. Skrzypek Marcin, Edukacja regionalna i dziedzictwo kultury w regionie.
 3. Zętar Joanna, Jak „czytać” stare fotografie?


KONSPEKT ZAJĘĆ INSPIROWANYCH UCZESTNICTWEM W PROJEKCJE ŚRODKI ŚWIATA / CZYTANIE DZIEDZICTWA KULTURY