Szlakiem pomników pamięci

Szlakiem pomników pamięci (scenariusz)

Temat: Historia
Miejscowość: Puławy
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Sztuka
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Praca z mapą
 • Prezentacja
 • Wykład
 • Praca w grupach
 • Dyskusja
 • Praca z obrazami/zdjęciami
Autor: Elżbieta Nawrocka
Czas trwania lekcji: 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): III/Gim.

Streszczenie:

Odtwarzanie wiedzy o historii miasta na podstawie znajdujących się w nim pomników. Ukazanie pomników w kontekście tożsamości kulturowej i świadomości lokalnej oraz jako śladów kultury materialnej. Dyskusja na temat roli pomników, sensu ich ocalania i budowy nowych.


Cele zajęć:

Cele ogólne:
 • poznanie dziedzictwa historycznego Puław;
 • zwiększenie świadomości patriotycznej.

Cele operacyjne - Uczeń:

 • zna pomniki w mieście;
 • potrafi zaprezentować pomniki;
 • ma ukształtowane poczucie własnej tożsamości;
 • jest uwrażliwiony na otaczającą rzeczywistość;
 • zna techniki powstawania tworów kultury materialnej i duchowej;
 • dostrzega wartość kultury lokalnej;
 • ma świadomość udziału w życiu kulturowym społeczności lokalnej;
 • dostrzega wartość lokalnej historii na tle innych wspólnot narodowych i religijnych.

 


Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Prowadzący informuje, że zajęcia będą dotyczyć historii miasta, opowiadanej poprzez istniejące w mieście pomniki. Zachęca uczestników do wcześniejeszego samodzielnego poszukiwania pomników w mieście, sfotografowania ich i przygotwania zdjęć do prezentacji multimedialnej podczas zajęć. Prosi także o przygotowanie krótkich informacji na temat pomników.


Część główna

1. Prezentacja multimedialna - przedstawienie wybranych pomników znajdujących się na terenie miasta.

2. Uczniowie pracują w grupach, grupy można utworzyć według konkretnego pomnika (jedna grupa to jeden pomnik) lub według różnych pomników (w każdej grupie muszą znaleźć się różne pomniki). Uczestnicy dokonują umiejscowienia fotografii na planie miasta.

3. Dyskusja na temat kryteriów lokalizacji wybranych pomników.

4. Uczestnicy rysują linię czasu na tablicy - pionową strzałę, obok której wypisują daty, do których odnoszą się wydarzenia przedstawione przez pomniki, a także daty wykonania pomników.

W oparciu o daty wydarzeń obrazowanych przez pomniki, uczestnicy ustalają najważniejsze fakty historyczne dla miasta.

5. Stworzenie na planie miasta szlaku pomników pamięci.


Podsumowanie

Dyskusja na temat czy warto budować pomniki, czy jest sens ich ocalenia? Jaka jest idea budowy pomników?

 


Bibliografia:
 1. Czech, H., Miejsca upamiętnione, Puławy 2006.
 2. Puławy, Puławy 1976.
 3. Puławy. Spacery po mieście. Przewodnik, Puławy 2003.
 4. Ziemia Puławska we wrześniu 1939 roku, Puławy 1989.
 5. Zienkiewicz, Z., Puławy. Przewodnik, Puławy 1939.