Hrubieszowskie korzenie sławnych Polaków

Hrubieszowskie korzenie sławnych Polaków (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Hrubieszów
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Dyskusja
 • Pogadanka
 • Praca w grupach
 • Praca z tekstem
Autor: Jolanta Janiec
Czas trwania lekcji: 45 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Klasy IV-VI

Streszczenie:

Na spotkaniu nauczyciel rozmawia z dziećmi o bibliotece, o książkach i o Polakach związanych z Hrubieszowem.


Cele zajęć:


 • poznanie nazwisk ludzi związanych z Hrubieszowem i ich wpływu na kulturę regionu;
 • ukazanie znaczenia i roli książek jako źródła informacji o najbliższym środowisku;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci;
 • wdrażanie do właściwego obchodzenia się z książką.

 


Przebieg zajęć:


Powitanie


Część główna

I. Rozmowa z dziećmi o bibliotece i jej roli w kulturalnym życiu naszego miasteczka:

- zasady wypożyczania książek i korzystania z czytelni;
- etykieta czytelnika: jak obchodzić się z książką;
- historia biblioteki i jej rola w upowszechnianiu kultury regionalnej w środowisku.


II. Praca w małych grupach przy stolikach:

- oglądanie książek o Hrubieszowie i odczytywanie tytułów.


III. Przybliżenie dzieciom sylwetek sławnych Polaków związanych z Hrubieszowem:

- Bolesław Prus,
- Stanisław Staszic,
- Bolesław Leśmian,
- Abraham Jakub Stern,
- Wiktor Zin.


IV. Czytanie fragmentów książek opisujących wcześniej zaprezentowane postacie.


V. Praca w grupach:

- wyszukiwanie na określonych stronach książek nazw i wydarzeń związanych z naszym regionem,
- ułożenie haseł rozsypanki (zał. 1):

 • Książka to mój przyjaciel.
 • Hrubieszów jest małym miasteczkiem.
 • Bolesław Prus urodził się w Hrubieszowie.
 • Abraham Stern – wynalazca maszyny liczącej.
 • Stanisław Staszic jest twórcą Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.
 • Bolesław Leśmian lubił hrubieszowskie łąki.
 • Pórkiem i węglem - twórczość Wiktora Zina.


Podsumowanie zajęć

Podziękowanie za udział w spotkaniu; zaproszenie do korzystania ze zbiorów MBP.


Bibliografia:
 1. Baruś Marian, Powiat Hrubieszowski.
 2. Drewnik Zygmunt St., Z Hrubieszowa nad Huczwą.
 3. Gmina Hrubieszów zaprasza
 4. Grottus Gustwa, Hrubieszów - zarys historii miasta.
 5. Jadczak Stanisław, Hrubieszów i powiat hrubieszowski 1400-2000.
 6. Jadaczka St. (red.), „Rocznik Hrubieszowski” 1.1 i II.
 7. Niedźwiedź Józef, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego.
 8. Piątak W., Hrubieszów i okolice
 9. Wiśniewska Kazimiera, Duch matki.
 10. „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 2/3 1997 r.
 11. Ziemia Hrubieszowska 1400- 2000

 


Materiały dodatkowe:
hrubieszowskie_korzenie_slawnych_polakow_zal.pdf