Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna (scenariusz)

Temat: Edukacja regionalna
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Wiedza o kulturze
 • Przyroda
 • Plastyka
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Opowiadanie
 • Pogadanka
 • Praca plastyczna
 • Praca z mapą
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Praca z tekstem
 • Prezentacja
Pomoce dydaktyczne: plan Lublina (powiększone kserokopie), fotografie i rysunki przygotowane przez uczniów, kartki papieru, kredki, mazaki, długopisy
Autor: Marta Kubiszyn
Czas trwania lekcji: 45 minut
Grupa docelowa (uczniowie): III/SP

Streszczenie:

Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć wykonują zadanie domowe, przekazane przez nauczyciela. Rozmawiają z rodziną o historii swojego domu i miejsca zamieszkania. Rysują swój dom i zaznaczają charakterystyczne miejsca w okolicy, a także poznają strony świata, w których kierunku te punkty się znajdują. Następnie, na zajęciach, uczniowie zaznaczają na mapie Lublina swoje domy opowiadając o nich i dzieląc się wspomnieniami, które łaczą się z każdą stroną świata.


Cele zajęć:

Cele operacyjne- Uczeń:

 • orientuje się w przestrzeni topograficznej swojej Małej Ojczyzny – potrafi korzystać z planu miasta, lokalizuje na planie znane obiekty, określa ich położenie według kierunków geograficznych;
 • lokalizuje miejsca związane z historią swojej rodziny i z własnym życiem;
 • dostrzega zmiany jakie miały miejsce w czasie jego życia w otaczającej go przestrzeni urbanistycznej i topograficznej;
 • zbiera informacje na temat historii swojej rodziny oraz swojego domu rodzinnego i jego otoczenia;
 • rozumie i opisuje swoją więź z miejscem, w którym żyje.

Przebieg zajęć:

I. Nauczyciel poleca uczniom wykonanie w domu następującego zadania:

1.  Wykonaj pięć rysunków lub fotografii:

a)  dom w którym mieszkasz;
b)  widok z twojego domu w kierunku wschodnim;
c)  widok z twojego domu w kierunku zachodnim;
d)  widok z twojego domu w kierunku północnym;
e)  widok z twojego domu w kierunku południowym.2.  Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami lub sąsiadami.

Spytaj, czy mają jakieś wspomnienia związane z domem oraz jego otoczeniem, dotyczące czasów, kiedy ciebie nie było jeszcze na świecie. Dowiedz się, kiedy dom został zbudowany, spróbuj zebrać jak najwięcej informacji na temat budynku i jego historii. Nagraj wypowiedzi twoich rozmówców na magnetofon lub dokładnie zanotuj czego się dowiedziałeś.3. 
Napisz na osobnych kartkach po kilka zdań odpowiedzi na każde pytanie:

 

a)     Czy dom, który narysowałeś/łaś jest twoim domem rodzinnym? Jeśli nie – to gdzie się urodziłeś/łaś? Od kiedy twoja rodzina mieszka w tym domu? Gdzie mieszkała wcześniej? Z jakich miejscowości pochodzą twoi rodzice? Jakie są twoje najwcześniejsze wspomnienia związane z tym domem? Czy mieszkają w nim twoi rówieśnicy, z którymi bawiłeś/łaś się w dzieciństwie, a teraz chodzisz z nimi do szkoły? Czy w pobliżu są jakieś sklepy lub inne obiekty, z którymi masz związane jakieś wspomnienia? Czy znasz jakieś ciekawe historie (opowieści) związane ze swoim domem lub dzielnicą, w której mieszkasz? Co zmieniło się w otoczeniu twojego domu w ciągu ostatnich lat?

 

b)     Co znajduje się na wschód od twojego domu? Dokąd prowadzi droga idąca od twojego domu w kierunku wschodnim? Czy często chodzisz tą drogą? Jakie masz wspomnienia związane z tą drogą?

 

c)      Co znajduje się na zachód od twojego domu? Dokąd prowadzi droga idąca od twojego domu w kierunku zachodnim? Czy często chodzisz tą drogą? Jakie masz wspomnienia związane z tą drogą?

 

d)     Co znajduje się na północ od twojego domu? Dokąd prowadzi droga idąca od twojego domu w kierunku północnym? Czy często chodzisz tą drogą? Jakie masz wspomnienia związane z tą drogą?

 

e)      Co znajduje się na południe od twojego domu? Dokąd prowadzi droga idąca od twojego domu w kierunku południowym? Czy często chodzisz tą drogą? Jakie masz wspomnienia związane z tą drogą?


 

II  Przebieg lekcji w klasie:

1.  Uczniowie wraz z nauczycielem znajdują i zaznaczają na planie Lublina miejsca, gdzie znajdują się ich domy.

2.  Uczniowie układają na ławkach swoje wykonane wcześniej rysunki lub fotografie w taki sposób aby w środku znajdował się ich dom, po prawej stronie – widok na wchód, po lewej – na zachód, na górze – widok na północ, na dole – widok na południe. Każdemu z rysunków lub fotografii towarzyszy krótki tekst napisany w domu.

3.  Uczniowie prezentują swoje prace opowiadając krótko o domu i dzielą się wspomnieniami łączącymi się z każdą ze stron świata.

 

III Praca domowa:

Uczniowie piszą wypracowanie na jeden z wybranych tematów:

1.  Czy czuję się związana/ny z miejscem swojego zamieszkania i dlaczego?
2.  Najciekawsze wspomnienie (opowieść) związana z moim domem / ulicą /  dzielnicą, lub z każdą z czterech stron świata wokół mojego domu.