Podróż do sztetl z I.B. Singerem

Podróż do sztetl z I.B. Singerem (warsztat)

Temat: Wielokulturowość
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o kulturze
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Drama
 • Dyskusja
 • Pogadanka
 • Praca w grupach
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Praca z tekstem
 • Warsztaty
 • Zabawa
Czas trwania lekcji: 90 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Gimnazjum

Streszczenie:

     "Sztetl" oznacza w języku jidisz "miasteczko". Tym mianem określa się wielokulturowe miasteczka, w których spory procent mieszkańców stanowili Żydzi. Ta specyficzna, jedyna w swoim rodzaju formacja społeczno-kulturowa istniała w Europie Środkowo-Wschodniej od XVI w. do II wojny światowej. Koncepcja warsztatu opiera się na pokazaniu kultury sztetl, jako wspólnego dziedzictwa Polaków i Żydów oraz zwróceniu uwagi uczestników na wielowiekową sąsiedzką współegzystencję przedstawicieli wielu narodowości: Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców, itd., w swoich wspólnych małych ojczyznach. Różnorodność świata sztetl może stać się inspiracją i wzorem także dzisiaj przy budowaniu współczesnego społeczeństwa wielokulturowego. Uczestnicy warsztatu odbędą symboliczną podróż po sztetlach Lubelszczyzny, w trakcie której poznają ich mieszkańców, topografię oraz różne aspekty codzienności. Przewodnikiem w tej podróży będzie Izaak Baszewis Singer, związany z Lubelszczyzną pisarz żydowski, laureat Nagrody Nobla, w którego twórczości można znaleźć niezwykły opis tego świata.

Warsztat "Podróż do sztetl z I. B. Singerem" powstał w ramach projektu Śladami Żydów na Lubelszczyźnie ►


Cele zajęć:


Cele szczegółowe - Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić pojęcie "sztetl" i wymienić jego cechy;
 • opisać wygląd sztetla i scharakteryzować mieszkańców miasteczka;
 • opowiedzieć fakty z biografii I.B. Singera i scharakteryzować jego twórczość;
 • wymienić tytuły opowiadań I.B. Singera, których akcja rozgrywa się na Lubelszczyźnie;
 • analizować archiwalne fotografie;
 • analizować i korzystać z materiału źródłowego, jakim jest Historia Mówiona;
 • wymienić nazwy kilku sztetli Lubelszczyzny i wskazać je na mapie;
 • wyjaśnić pojęcie stereotypu i jego funkcji w postrzeganiu rzeczywistości;
 • wymienić elementy społeczeństwa wielokulturowego.

Przebieg zajęć:


Przebieg zajęć, scenriusz warsztatu i załączniki dostępne w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN ►

Autorzy: Dominika Majuk, Milena Migut.