Historia i rozwój pisma

Historia i rozwój pisma (warsztat)

Temat: Edukacja regionalna
Miejscowość: Lublin
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Godzina wychowawcza
Metody pracy
 • Pokaz
 • Prezentacja
 • Warsztaty
 • Wykład
 • Dyskusja
Pomoce dydaktyczne: plansze, wydruki, eksponaty (repliki - drewniane kołki z nacięciami, gliniane tabliczki, papirus, pismo węzełkowe)
Autor: Alicja Magiera
Czas trwania lekcji: 90 min.

Streszczenie:

   Zajęcia dotyczą historii pisma. Warsztaty podzielone są na dwa etapy. Pierwsza lekcja obejmuje historię powstawania i rozwoju pisma w różnych kulturach, kończąc na alfabecie łacińskim. Na drugich zajęciach omawiany jest temat "Ewolucje łacińskiego pisma drukarskiego". Rozwój pisma  rozpatrywany jest w odniesieniu do książki. Celem zajęć jest przedstawienie w formie wykładów (połączonych z pokazem) sposobu zapisu informacji w różnych epokach oraz scharakteryzowanie materiałów, na których dokonywano zapisu.

Zajęcia prowadzi Alicja Magiera z "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN".

Kontakt do Prowadzącej: [email protected]

 


Cele zajęć:


Cele szczegółowe: 

 • wprowadzenie i zapoznanie uczestników warsztatów z zagadnieniem rozwoju pisma na przestrzeni dziejów;
 • zapoznanie z typami pisma i jego nośnikami;
 • popularyzacja zwłaszcza wśród ludzi młodych kontaktu z kulturą materialną druku i książki;
 • zastanowienie nad rolą zapisu informacji w rozwoju cywilizacji.

Przebieg zajęć:


Wprowadzenie

Na początku zajęć prowadzona jest z uczestnikami krótka rozmowa o dawnych sposobach zapisu informacji i o ich wyobrażeniach na temat pisma i dawnej książki.

Część główna

Uczniowie dowiadują się o powstaniu pisma i kolejach etapach jego udoskonalania.

1. Najprostsze systemy zapisu:

- trójwymiarowe formy pisma,
- pismo paciorkowe,
- karby.

2. Systemy pism na płaskim podłożu:

- pismo klinowe,
- pismo obrazkowe,
- pismo wyrazowe,
- alfabet.

Podsumowanie

Dyskusja na temat roli pisma w różych cywilizacjach.

 


Bibliografia:
 1. Bednarczuk E. Graficzny rozwój litery, Warszawa 1956.
 2. Czarno na białym, Warszawa 1964. www.wsp.krakow.pl/whk/pisma.html
 3. Cohen M. Pismo zarys dziejów, Warszawa 1956.
 4. Iljin M., Mała encyklopedia dla młodzieży, red. Majerowa J., Wrocław 1987.
 5. Jean G. Pismo pamięć ludzkości, Wrocław 1994.