Jak odczytywać dzieła sztuki? - malarstwo żydowskie w Polsce do roku 1939 oraz współczesna sztuka Polski i Izraela. Co sztuki wizualne mówią o kulturze Polaków, Żydów i Izraelczyków?

Jak odczytywać dzieła sztuki? - malarstwo żydowskie w Polsce do roku 1939 oraz współczesna sztuka Polski i Izraela. Co sztuki wizualne mówią o kulturze Polaków, Żydów i Izraelczyków? (warsztat)

Temat: Kultura i sztuka
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o kulturze
 • Sztuka
 • Języki obce
 • Plastyka
 • Religia
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Dyskusja
 • Pogadanka
 • Pokaz
 • Praca plastyczna
 • Praca w grupach
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Prezentacja
 • Warsztaty
 • Zabawa
Czas trwania lekcji: 90 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Liceum/Technikum

Streszczenie:

    Warsztat poświęcony jest zagadnieniu sztuk plastycznych w obszarze, w którym spotykają się historia sztuki polskiej i żydowskiej. Celem warsztatu jest integracja i wzajemne poznanie się młodzieży z Polski i Izraela, przez spotkanie na polu sztuki. Warsztat umożliwia poznanie podobnych wątków w twórczości artystów polskiego i żydowskiego pochodzenia, które uczestnikom warsztatów pozwolą odkryć bogactwo wspólnej kultury sprzed II Wojny Światowej.

    Podczas warsztatu uczestnicy wcielą się w role historyków sztuki, artystów i krytyków sztuki. Będą wspólnie pracować nad stworzeniem galerii malarstwa i kolaży oraz dyskutować na temat sztuki współczesnej. Celem zajęć jest próba ukazania dziedzictwa kulturowego, które jest wspólnym elementem tożsamości kulturowej Polaków i Izraelczyków. Ćwiczenia pomagają w zrozumieniu, jak ważne jest prowadzenie dialogu polsko-izraelskiego, również na polu sztuki.

Warsztat "Jak odczytywać dzieła sztuki?" powstał w ramach projektu PORTALublin - polsko-izraelskie spotkania młodzieży ►


Cele zajęć:


Cele szczegółowe - Uczeń potrafi:

 • opisać twórczość polskich malarzy żydowskiego pochodzenia od poł. XIX w. do 1939 r.,  porównać je, znaleźć podobieństwa i różnice między nimi;
 • omówić wybrane współczesne działania artystyczne w Izraelu i w Polsce;
 • zająć krytyczne stanowisko w kwestii współczesnej sztuki polskiej i izraelskiej, nawiązującej do wydarzeń historycznych i uczestniczyć w dyskusji na ten temat;
 • wskazać wspólne elementy dziedzictwa kulturowego Izraela i Polski;
 • kreatywnie korzystać z materiałów źródłowych.

Przebieg zajęć:


Przebieg zajęć, scenriusz warsztatu i załączniki dostępne w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN ►

Autorzy: Aleksandra Duź, Anna Kiszka, Jakub Wydrzyński.