Cmentarz żydowski - warsztat dla młodzieży gimnazjalnej lub licealnej

Cmentarz żydowski - warsztat dla młodzieży gimnazjalnej lub licealnej (warsztat)

Temat: Wielokulturowość
Powiązane przedmioty nauczania:
 • Język polski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o kulturze
 • Sztuka
 • Języki obce
 • Religia
 • Godzina wychowawcza
 • Wiedza o regionie
Metody pracy
 • Heureza
 • Pogadanka
 • Pokaz
 • Praca w grupach
 • Praca z obrazami/zdjęciami
 • Praca z tekstem
 • Prezentacja
 • Warsztaty
 • Wycieczka
Czas trwania lekcji: 60 min.
Grupa docelowa (uczniowie): Gimnazjum

Streszczenie:

      Warsztat powinien być prowadzony na cmentarzu żydowskim, gdzie uczniowie zapoznają się z symboliką przedstawień nagrobnych, poznają podstawowe informacje na temat żydowskiej tradycji grzebalnej. Uczniowie nie muszą być wcześniej przygotowywani do odwiedzenia cmentarza. Zalecane jest, aby prowadzący, przygotowując się do zajęć, przygotował dodatkowe informacje o odwiedzanym miejscu.

      Warsztat można połączyć z pracami porządkowymi na cmentarzu. Można również poprosić uczniów, aby podczas wizyty przygotowali dokumentację, na podstawie której mogłaby powstać wystawa fotograficzna.

      Warsztat powstał w ramach projektu "Śladami Żydów na Lubelszczyźnie" organizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Muzeum Historii Żydów Polskich i finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 


Cele zajęć:


Cele szczegółowe - Uczeń potrafi:

 • opisać, czym charakteryzuje się cmentarz żydowski;
 • opisać wygląd żydowskiego nagrobka;
 • wytłumaczyć pojęcia: kirkut, macewa, ohel, kwitelech, kadisz, jarmułka, kipa;
 • omówić zwyczaje pogrzebowe występujące w tradycji żydowskiej.

Przebieg zajęć:


Przebieg zajęć, scenriusz warsztatu i załączniki dostępne w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN ►

Autorki: Dominika Majuk, Milena Migut.


Bibliografia:
 1. Trzciński Andrzej, Gmina żydowska i kirkut w Józefowie [w:] „Fołks-sztyme”, Nr 35, 1986, s. 11.
 2. Trzciński Andrzej, Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku: studium paleograficzno-epigraficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 3. Trzciński Andrzej, Symbole i obrazy: treści symboliczne przedstawieo na nagrobkach żydowskich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 4. www.chabad.org.pl