Biuro prasowe

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Alina Bąk
[email protected]
tel. (081) 532 58 67

 

MATERIAŁY PRASOWE:

2011: Urodziny Czechowicza

2011: Rocznica likwidacji Ochronki

 Likwidacja Ochronki- 24.03.1942

2011- Listy do Henia

2011: Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto Poezji"

2011: Spacer z Czechowiczem

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza- 15.07.2011

 

2011: Rocznica śmierci Czechowicza

 Rocznica śmierci Józefa Czechowicza- 9.09.1939

2010: Urodziny Czechowicza

2010: Rocznica likwidacji Ochronki

2010: Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto Poezji"

2010: Spacer z Czechowiczem

2010: Rocznica śmierci Czechowicza

2009: Urodziny Czechowicza

2009: Rocznica likwidacji Ochronki

2009: Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto Poezji"

2009: Spacer z Czechowiczem

2009: Rocznica śmierci Czechowicza

2008: Urodziny Czechowicza

2008: Rocznica likwidacji Ochronki

2008: Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto Poezji"

2008: Spacer z Czechowiczem

  2008: Rocznica śmierci Czechowicza

  2007: Urodziny Czechowicza

  2007: Rocznica likwidacji Ochronki

  2007: Spacer z Czechowiczem

  2007: Rocznica śmierci Czechowicza

   2006: Urodziny Czechowicza

   2006: Rocznica likwidacji Ochronki

    2006: Spacer z Czechowiczem

    2006: Rocznica śmierci Czechowicza

    2005: Urodziny Czechowicza

    2005: Rocznica likwidacji Ochronki

     2005: Spacer z Czechowiczem

     2005: Rocznica śmierci Czechowicza

     2004: Urodziny Czechowicza

     2004: Rocznica likwidacji Ochronki

     2004: Spacer z Czechowiczem

     2004: Rocznica śmierci Czechowicza

      2003: Urodziny Czechowicza

      2003: Rocznica likwidacji Ochronki

       2003: Spacer z Czechowiczem