Spacery

Spacery


SPACER PO DAWNEJ DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ W LUBLINIE POŁĄCZONY Z OPROWADZANIEM PO WYSTAWIE "LUBLIN. PAMIĘĆ MIEJSCA" W BRAMIE GRODZKIEJ

Grupy młodzieży żydowskiej lub grupy polsko-żydowskie mogą wziąć udział w spacerze śladami po najważniejszych miejscach dawnej dzielnicy żydowskiej. W ramach spaceru oferujemy również zwiedzanie wystawy “Lublin. Pamięć Miejsca” w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN”, poświęconej polsko-żydowskiemu Lublinowi. Podczas spaceru zatrzymujemy się w wybranych miejscach Szlaku tradycji i kultury żydowskiej  w Lublinie.


Zachęcamy grupy do samodzielnego organizowania spacerów. Zachęcamy do skorzystania z multimedialnych przewodników po Lublinie i Lubelszczyźnie. Zachęcamy również młodych Lublinian do bycia Amabasadorami Miasta i samodzielnego prezentowania go przybywającym rówieśnikom z Izraela.


 
>> KALENDARIUM SPACERÓW PO DAWNEJ DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ
 

Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.