Organizacja spotkania

Organizacja spotkania


I. ORGANIZACJA SPOTKANIA

 • Przyjazd grup żydowskich do Polski i Lublina

Przyjazdy młodzieży żydowskiej do Polski są elementem programu edukacyjnego Państwa Izraela. Uczniowie wszystkich izraelskich szkół średnich mają możliwość wzięcia udziału w wycieczce do Polski, koszty takiego wyjazdu pokrywane są przez ich rodziny. Głównym celem tych podróży jest odwiedzenie Miejsc Pamięci bezpośrednio związanych z Zagładą europejskich Żydów, takich jak lubelski Majdanek. Przed wyjazdem młodzież żydowska przechodzi kurs przygotowujący, podczas którego pogłębionemu wprowadzeniu w problematykę Zagłady towarzyszą zajęcia dotyczące historii i kultury Żydów na ziemiach polskich z elementami wiedzy o Polsce dawnej i współczesnej. Lublin jest również odwiedzanym przez młodzieżowe grupy żydowskie z innych niż Izrael krajów (głównie USA, Francja, Niemcy)

 

 • Przygotowanie do spotkania z grupą młodzieży żydowskiej

Zachęcamy Nauczycieli, którzy planują spotkania polsko-żydowskie w swoich szkołach, by były one poprzedzone przygotowaniem uczniów w ich szkole. Wśród prezentowanych w tym portalu materiałów edukacyjnych znajduje się przykładowy scenariusz warsztatu przygotowującego polską młodzież na wizytę młodzieży żydowskiej. Uczestnicy tego warsztatu uzyskują podstawowe informacje na temat Izraela i młodzieży żydowskiej odwiedzającej ich szkołę, poznają polsko-żydowską historię Lublina, a także mają możliwość zadawania pytań i otwartej dyskusji na trudne tematy dotyczące współczesnej Polski i Izraela.

>> SCENARIUSZ WARSZTATU PRZYGOTOWUJĄCEGO NA SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ

 

 • Ochrona i bezpieczeństwo grup żydowskich

Zorganizowanym wizytom grup młodzieży żydowskiej w Polsce towarzyszy ochrona w postaci kilku osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo młodzieży w czasie podróży. Obecność ochrony w szkołach nie wynika z podejrzliwości względem Gospodarzy, ale jest standardowym działaniem mającym zapewnić bezpieczeństwo młodzieży (standardy bezpieczeństwa publicznego w Izraelu znacznie różnią się od tych, które stosowane są w Polsce).
 

 • Przebieg spotkania

Najczęstszą formą spotkań młodzieży żydowskiej z młodzieżą polską są  półtoragodzinne warsztaty integracyjno-edukacyjne, organizowane w szkołach.  Spotkanie prowadzone jest w języku angielskim przez nauczyciela lub inną przygotowaną do tego osobę (np. ucznia, wolontariusza) w polsko-żydowskich grupach nie przekraczających 30 osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lubelskich szkół, Ośrodek opracował przykładowe scenariusze spotkań o różnej tematyce. Wszystkie scenariusze warsztatów zostały opracowane w wersji polskiej, angielskiej i hebrajskiej. Zawierają potrzebne do ich przeprowadzenia materiały edukacyjne i mają formę serii krótkich ciekawych ćwiczeń angażujących międzynarodową grupę we wspólną pracę, sprzyjających integracji.

>> SCENARIUSZE TEMATYCZNE WARSZTATÓW DLA GRUP POLSKO-ŻYDOWSKICH


Organizacja spotkań dla młodzieży z Lublina i z młodzieżą żydowską przebiega w różny sposób i dostosowana jest często do programów grup odwiedzających Lubelszczyznę. W zależności od tego, ile czasu dana grupa planuje spędzić w Lublinie możliwe są różne formy współracy: spotkanie w szkole i warsztaty, wspólny spacer po terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, kilkudniowa wymiana międzynarodowa.

 

 • Wspólne obchodzenie uroczystości upamiętniających ofiary Zagłady

Każda grupa młodzieży żydowskiej ma w programie swojej wizyty w Polsce odwiedzenie Miejsc Pamięci (w Lublinie najczęściej jest to Majdanek), połączone z uroczystym upamiętnieniem ofiar Zagłady. Gorąco zachęcamy goszczące grupy żydowskie szkoły polskie do deklarowania zagranicznym partnerom chęci włączenia się w te uroczystości i przygotowania części programu. Charakter tych uroczystości jest często emocjonalny; obecność młodzieży polskiej ma duże znaczenie zarówno dla Żydów, jak i dla samych Polaków.


II. SZKOŁY W IZRAELU - JAK ZNALEŹĆ PARTNERA?

1) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie  (ORE) organizuje co roku seminaria w Sulejówku, których celem jest zapoznanie przedstawicieli szkół z Izraela z przedstawicielami szkół w Polsce i zaplanowanie wizyt młodzieży izraelskiej w polskich szkołach. Seminarium takie ma charakter weekendowego szkolenia, podczas którego dobrane w polsko-izraelskie pary szkoły wspólnie ustalają program wizyty Izraelczyków w polskiej szkole. Chęć uczestnictwa w seminarium można zgłosić do koordynatorów regionalnych; w Lublinie jest nim Izabela Czumak izabela@tnn.lublin.pl (Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”).

2) Szkoły izraelskie oraz zorganizowane grupy młodzieży żydowskiej zgłaszają się również bezpośrednio do Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” z zapytaniem o możliwość spotkania z lubelską młodzieżą. Ośrodek wówczas kontaktuje się ze szkołami, które wcześniej wyraziły chęć współpracy ze szkołami a Izraela i  jeśli zachodzi taka potrzeba pomaga w koordynacji tej współpracy i w organizacji samego spotkania. Oferuje również szkołom pomoc w realizacji międzyszkolnych polsko-żydowskich projektów internetowych, mających na celu przygotowanie uczniów do wizyty oraz podtrzymywanie kontaktu młodzieży po spotkaniu.


III. SZKOŁY W LUBLINIE - JAK  ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

Szkoły w Lublinie zainteresowane współpracą ze szkołami izraelskimi lub spotkaniami z młodzieżą żydowską mogą skorzystać z oferty Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, w ramach której proponujemy:

 • wsparcie w poszukiwaniu partnera po stronie żydowskiej;
 • propozycje działań internetowych aktywizujących młodzież polską i żydowską, które prowadzone są zanim dojdzie do spotkania młodzieży w Polsce oraz w ramach podtrzymywania kontaktów po spotkaniu;
 • szkolenia dotyczące prowadzenia spotkań w międzynarodowej grupie młodzieży (szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych chętnych do prowadzenia spotkań);
 • scenariusze warsztatów integracyjno-edukacyjnych przeznaczonych dla grup międzynarodowych;
 • merytoryczne wsparcie w pisaniu wniosków o dotacje lub granty na wymianę z Izraelem;
 • organizację spotkań dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych w celu wymiany doświadzczeń w zakresie prowadzenia spotkań dla młodzieży polskiej i żydowskiej oraz prowadzenia polsko-żydowskich wymian młodzieży.JEŚLI WASZA SZKOŁA JEST ZAINTERESOWANA WSPÓŁPRACĄ ZE SZKOŁĄ Z IZRAELA ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji

edukacja@tnn.lublin.pl
tel. (081) 532 58 67
 


 

Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.