Scenariusze warsztatów

Scenariusze warsztatów

Poniżej prezentujemy 6 propozycji warsztatów tematycznych realizowanych podczas spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej oraz warsztat przygotowujący Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską.

GDZIE SĄ SCENARIUSZE?
Wszystkie warsztaty są zamieszczone w Bibliotece Multimedialnej TNN w formie publikacji wieloczęściowej, na którą składają się 3 elementy: 

1. Scenariusz warsztatu w języku polskim
2. Scenariusz warsztatu w języku angielskim
3. Materiały edukacyjne (załączniki) do warsztatu w języku polskim, angielskim i hebrajskim.


JAK POBRAĆ SCENARIUSZ?
Należy kliknąć na publikację wieloczęściowąi wybrać niebieską książeczkę obok scenariuszy i materiałów edukacyjnych, wówczas można pobrać i zapisać wybrane dokumenty na dysku swojego komputera.WARSZTAT PRZYGOTOWUJĄCY POLAKÓW DO SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ:

  • Podróż do Izraela

Celem warsztatu jest przygotowanie młodzieży polskiej do spotkania z młodzieżą izraelską. Podczas warsztatu zostanie sprawdzona, uporządkowana i rozwinięta wiedza uczestników o kulturze żydowskiej, żydowskim dziedzictwie Lubelszczyzny i współczesnym Izraelu. Warsztat oparty jest na materiałach edukacyjnych dotyczących geografii Izraela, alfabetu hebrajskiego, świąt i tradycji żydowskich oraz motywów żydowskich w malarstwie europejskim. Wykorzystane zostają fotografie przedwojennego żydowskiego Lublina i współczesnego Izraela.  Poruszany jest także temat dziedzictwa sztetl jako specyfiki Lubelszczyzny.

>> warsztat "Podróż do Izraela" w Bibliotece Multimedialnej TNN

 

 

 WARSZTATY NA SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ:

1. Ślady Miasta - miasto żydowskie i chrześcijańskie w przedwojennym Lublinie. Współistnienie dwóch kultur w jednym mieście


Głównym celem warsztatu jest stworzenie warunków dla młodych Izraelczyków i Polaków do wspólnej pracy nad tematem kultury żydowskiej w przedwojennym Lublinie. Podczas warsztatu młodzież poznaje związane z dziedzictwem żydowskim miejsca w Lublinie oraz miejsca charakterystyczne dla współczesnego Izraela. Uczestnicy pracujący w polsko-izraelskich grupach, korzystają ze zdjęć przedwojennego Lublina i współczesnego Izraela, aby stworzyć plan miasta, w który chcieliby żyć razem. Mają okazję przedyskutować zalety i wady życia w środowisku wielokulturowym.

>> warsztat "Ślady Miasta" w Bibliotece Multimedialnej TNN
 

 

 

 
2. Podróż do sztetla z I. B. Singerem - życie Żydów we wschodniej Polsce przed II wojną światową

Sztetl oznacza w języku jidisz miasteczko. Tym mianem określa się wielokulturowe miasteczka, w których spory procent mieszkańców stanowili Żydzi. Ta specyficzna, jedyna w swoim rodzaju formacja społeczno-kulturowa istniała w Europie Środkowo-Wschodniej od XVI w. do II wojny światowej. Koncepcja warsztatu opiera się na pokazaniu kultury sztetla, jako wspólnego dziedzictwa Polaków i Żydów oraz zwróceniu uwagi uczestników na wielowiekową sąsiedzką współegzystencję przedstawicieli wielu narodowości: Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców itd., w swoich wspólnych małych ojczyznach. Różnorodność świata sztetla może stać się inspiracją i wzorem także dzisiaj przy budowaniu współczesnego społeczeństwa wielokulturowego. Uczestnicy warsztatu odbędą symboliczną podróż po sztetlach Lubelszczyzny, w trakcie której poznają ich mieszkańców, topografię oraz różne aspekty codzienności. Przewodnikiem w tej podróży będzie Izaak Baszewis Singer, związany z Lubelszczyzną pisarz żydowski, laureat Nagrody Nobla, w którego twórczości można znaleźć niezwykły opis życia w sztetl.

>> warsztat "Podróż do sztetl z I.B. Singerem" w Bibliotece Multimedialnej TNN

 

 

 3. Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Portrety Ratujących i Ocalonych na terenie Lubelszczyzny, na podstawie pamiętników i relacji historii mówionych

Warsztat poświęcony jest tematowi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z historią ocalenia rodziny żydowskiej z Chełma. Historia ta będzie opowiedziana z dwóch perspektyw - Sprawiedliwych i Ocalonych. W tym celu wykorzystane zostaną fragmenty relacji historii mówionej, złożonych przez Sprawiedliwą wśród Narodów Świata Adelę Grzesiuk-Dąbską oraz Ocalonego z Holokaustu Bencjona Drutina.
Celem warsztatu jest zapoznanie młodzieży ze wspólną historią Sprawiedliwych i Ocalonych oraz potraktowanie jej jako obszaru spotkania pamięci Polaków i Izraelczyków o Sprawiedliwych i Ocalonych. Poprzez dbałość o Pamięć o Sprawiedliwych chcemy zbudować wspólną płaszczyznę dialogu pomiędzy młodzieżą polską a izraelską.

>> warsztat "Światła w Ciemności" w Bibliotece Multimedialnej TNN

 

 4. Listy do Henia - warsztat dotyczący trudnej pamięci o żydowskich dzieciach, które zginęły w Holokauście

Na  podstawie rzeczywistej historii jednej, lubelskiej rodziny Żytomirskich uczestnicy zapoznają się z historią dwukulturowego przedwojennego Lublina oraz z losami ludności żydowskiej i polskiej w czasie II wojny światowej. Pokazanie przedwojennego Lublina ma na celu podkreślenie, że zróżnicowanie ludności pod względem etnicznym, religijnym, obyczajowym czy politycznym było w przedwojennej Polsce czymś oczywistym.
Do celów warsztatu należy przede wszystkim zintegrowanie młodzieży z Polski i Izraela, zdobycie wiedzy na temat wspólnej historii obu narodów, przełamanie barier kulturowych oraz uczenie się empatii wobec „innego”.


>> warsztat "Listy do Henia" w Bibliotece Multimedialnej TNN


 

 

 

 


5. Jak odczytywać dzieła sztuki?  - warsztat dotyczący malarstwa żydowskiego w Polsce do roku 1939 oraz współczesnej sztuki Polski i Izraela. Co sztuki wizualne mówią o kulturze Polaków, Żydów i Izraelczyków?

Warsztat poświęcony jest zagadnieniu sztuk plastycznych w obszarze, w którym spotykają się historia sztuki polskiej i żydowskiej. Umożliwia to integrację młodzieży z Izraela i Polski oraz daje możliwość zapoznania się z podobnymi motywami w twórczości artystów polskich i żydowskich - polskiego pochodzenia. Podczas warsztatu uczestnicy wcielą się w role historyków sztuki, artystów i krytyków sztuki. Będą wspólnie pracować nad stworzeniem galerii malarstwa i kolaży oraz dyskutować na temat sztuki współczesnej. Celem warsztatu jest próba ukazania dziedzictwa kulturowego, które jest wspólnym elementem tożsamości kulturowej Polaków i Izraelczyków, pozwalającym na kontynuację polsko-izraelskiego dialogu, także na polu sztuki.

>> warsztat "Jak odczytywać dzieła sztuki?" w Bibliotece Multimedialnej TNN
 

 

 

 


6. Polska : Izrael - warsztat edukacji międzykulturowej przybliżający obraz współczesnej Polski i Izraela

Warsztat dotyczy wiedzy na temat współczesnej Polski i Izraela. Poprzez wspólny udział w ćwiczeniach młodzież uczy się powojennej historii obu krajów, spotyka słynnych Polaków i Izraelczyków oraz poznaje tradycyjne narodowe potrawy i święta. Pozorna lekkość ćwiczeń przygotowuje uczestników do głębszego zastanowienia się nad złożoną problematyką historyczno-kulturową i kwestiami, które mogą rodzić spory między Polakami a Izraelczykami. Warsztat daje możliwość dyskusji na temat relacji polsko-izraelskich i współpracy między obydwoma krajami, uczy podejmowania trudnych tematów i pokazuje, jak o nich rozmawiać. Udział w warsztacie ma także zainspirować młodzież do poszukiwania płaszczyzn porozumienia między Polską z Izraelem poprzez ukazanie, że przyszłe kontakty między obydwoma krajami zależą od wiedzy i doświadczenia ludzi je tworzących. Kształtuje tym samym do życia w społeczeństwie obywatelskim. Ponadto warsztat umożliwia uczestnikom w bezpośrednim kontakcie wymianę wiedzy na temat Polski i Izraela i konfrontację zastanych sposobów myślenia.

>> warsztat "Polska : Izrael" w Bibliotece Multimedialnej TNN

 

Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.