Przewodniki po żydowskim Lublinie

Przewodniki po żydowskim Lublinie


Przewodnik po Lublinie - śladami lubelskich Żydów

Szlak obejmuje isniejące i nieistniejące miejsca związne z historią i kulturą Żydów mieszkających w Lublinie

przed II wojną światową. Spacer obejmuje 20 przystnaków na mapie miasta.

Spacer po Lublinie z Majerem Bałabanem

Mapa miejsc w Lublinie, opisanych przez Majera Bałabana w "Żydowskim Mieście w Lublinie".

Ukazuje obraz dzielnicy żydowskiej w Lublinie w roku 1916.

Wirtualna makieta dzielnicy żydowskiej

Na makiecie można zobaczyć ponad 600 modeli 3D z przedwojennego Lublina.

Do każdego z nich dołączyliśmy marker z dodatkowymi informacjami o danym budynku. 

Panoramy Lublina ze wzgórza Czwartek

Panoramy terenu przedwojennej dzielnicy żydowskiej i Starego Miasta wykonane przez lubelskich fotografów.

Porównanie obszaru widzianego z Czwartku w roku 1901, 1938 i współcześnie - w 2011 roku. 

LUBELSZCZYZNA

Śladami opowiadań Singera. Literacki Przewodnik po Lubelszczyźnie

Literacki przewodnik po Lubelszczyźnie prezentuje wybranych 8 miejscowości występujących w prozie I.B. Singera.

Kontynuacją przewodnika jest Festiwal “Śladami Singera”.Festiwal: Śladami Singera

W wakacje wolonatriusze z różnych krajów świata odwiedzają sztetle na Lubelszczyźnie, animując

program kulturalny dla mieszkańców wybranych miejscowości.


 

Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.