Szkolenia

Szkolenia


SZKOLENIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROWADZENIEM SPOTKAŃ POLSKO-ŻYDOWSKICH

Dwa razy w roku Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” organizuje szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich. Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli, edukatorów, animatorów i osób zainteresowanych tematyką żydowską, chętnych do prowadzenia spotkań polsko-żydowskich. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w przygotowaniu i prowadzeniu międzynarodowych działań edukacyjnych z młodzieżą polską i żydowską.


Zagadnienia podejmowane w ramach szkolenia: 

  • kultura i historia Żydów na Lubelszczyźnie oraz charakterystyka współczesnego Izraela;
  • specyfika grup żydowskich przyjeżdżających do Polski oraz informacje praktyczne na temat prowadzenia spotkań polsko-żydowskich;
  • scenariusze warsztatów polsko-żydowskich oraz warsztatu przygotowującego Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską;
  • metodologia tworzenia scenariuszy integracyjno-edukacyjnych dla grup międzynarodowych;
  • samodzielne prowadzenie zajęć dla grupy polsko-żydowskiej.>> KALENDARIUM SZKOLEŃ MODERATORÓW SPOTKAŃ POLSKO-ŻYDOWSKICH


Polecaną praktyką jest angażowanie do roli moderatorów porwadzących spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej samych uczniów szkoły, w której planowane jest spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej. Wspólna praca nauczycieli i uczniów w zakresie organizacji, przygotowania i prowadzenia spotkania dla młodzieży polskiej i żydowskiej zbliża nauczycieli i uczniów do myślenia w kategoriach projektowych, tworząc z nich jedną grupę zaangażowaną we wspólne działanie.


Podczas szkoleń moderatorów spotkań polsko-żydowskich przekazywana jest wiedza na temat współpracy szkół lubelskich ze szkołami z Izraela w oparciu o przykłady szkół, w których taka współpraca się udała.


>> DOBRE PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY W LUBLINIE

 

Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.